Kompletterande rekommendation för handläggning av halsfluss

2024-06-18 11:00

Med anledning av den höga förekomsten av invasiva infektioner med grupp A-streptockocker (iGAS) i Sverige har Folkhälsomyndigheten, i samråd med Läkemedelsverket, 2024-06-17 utfärdat en kompletterande rekommendation för handläggning av halsfluss i öppenvård.

Rekommendationen gäller tills vidare och syftar till att identifiera och behandla fler fall av halsfluss orsakade av grupp A-streptokocker. Länk till publikationen finns på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Till kompletterande rekommendation för handläggning av halsfluss (folkhalsomyndigheten.se)

På regionens vårdgivarwebb finns mer information om iGAS och regional statistik: 

Till Betahemolytiska grupp A streptokocker (GAS) (rvn.se)


Tillbaka till toppen