Nyhet om invasiva grupp A streptokocker (GAS)

2024-03-12 17:02

Under den senaste tiden har förekomsten av invasiva grupp A streptokocker ökat såväl nationellt som i region Västernorrland.

Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket och Nationell arbetsgrupp (NAG) Strama har publicerat ett dokument om handläggning av patienter med misstänkt eller verifierad faryngotonsillit så att inte allvarligare infektioner missas. Till dokumentet (pdf)

Till Smittskydds sida om Betahemolytiska grupp A streptokocker (GAS) (rvn.se)

 


Tillbaka till toppen