Uppdatering av behandlingslinjer

2023-09-01 14:39

Behandlingslinjerna är ett viktigt kunskapsstöd för hälso- och sjukvården i Region Västernorrland. Just nu har vi 68 behandlingslinjer (BHL) som ska revideras vartannat år för att fortsatt få vara publicerade.

Det pågår i princip alltid arbete med att uppdatera behandlingslinjerna (BHL) och under hösten kommer följande BHL kommer att revideras:

 • Förstoppning hos barn
 • Hälta hos barn
 • Huvudvärk hos barn
 • Svår mensvärk
 • Diabetes typ2
 • Urininkontinens hos kvinnor
 • Osteoporos
 • Palliativ vård
 • Demens
 • Hypercalcemi
 • Astma hos vuxna

Det sker även mindre korrigeringar i våra behandlingslinjer fortlöpande under året för att hålla en så hög kvalitet och användbarhet som möjligt.

Vill du bidra?

För att göra dessa revideringar behövs många gånger nya deltagare med rätt kompetens till respektive BHLs arbetsgrupp. Är du som medarbetare intresserad av att delta i revideringsarbetet så är du varmt välkommen att höra av dig via behandlingslinjer@rvn.se

Arbetsprocessen

Arbetsprocessen för revideringsarbetet innebär att en revideringsgrupp med representanter från Primärvården, Specialistvården och Läkemedelskommittén träffas och ger förslag på ändringar som sedan sammanställs av den medicinska redaktören. Därefter granskas behandlingslinjen av revideringsgruppen och läggs ut på öppen remissrunda under tre veckor på Vårdgivarwebben för att övriga medarbetare och allmänheten ska kunna granska och komma med synpunkter. Om inget nytt tillkommer under remissrundan publiceras den reviderade BHL på Vårdgivarwebben.


Tillbaka till toppen