Vägledning till förskolan för att minska risken för smittspridning

2024-04-10 09:27

Folkhälsomyndigheten har sammanställt en uppdaterad vägledning för att minska risken för smittspridning på förskolor.

Det handlar bland annat om rutiner för god hygien, hur smittkedjor kan brytas och vägledning om när barn bör stanna hemma från förskolan. Vägledningen ”Smitta i förskolan” vänder sig till personal och huvudmän i förskolan och har tagits fram på uppdrag av regeringen. 

Till nyhetstexten i sin helhet samt den nya utgåvan av smitta i förskola: Vägledning till förskolan för att minska risken för smittspridning (folkhalsomyndigheten.se)

På Smittskydd Västernorrlands sida på vårdgivarwebben finns samlad information för förskolor och skolor:
Till Förskola och skola (vargivarwebben)


Tillbaka till toppen