Om smitta i förskola och skola

Små barns infektionsförsvar är inte lika välutvecklat som hos äldre barn och
vuxna. Nära kontakt med många andra barn ökar risken för smitta. Barn på förskola blir därför mer utsatta för infektioner än andra barn. Här hittar du material kopplat till smitta i förskola och skola.

 


Tillbaka till toppen