Om smitta i förskola och skola

Små barns infektionsförsvar är inte lika välutvecklat som hos äldre barn och vuxna. Nära kontakt med många andra barn ökar risken för smitta. Barn på förskola blir därför mer utsatta för infektioner än andra barn. Här hittar du material kopplat till smitta i förskola och skola.

Dokument framtagna av Smittskydd Västernorrland i syfte att underlätta arbetet med smitta samt andra dokument och länkar som också är relevant för detta arbete.

Allmänna hygienrutiner i förskolan (pdf)

Höjd hygien- och städnivå vid utbrott av smitta (pdf)

Förskolans föräldrainformation (pdf)

Material från andra

Smitta i förskola - en kunskapsöversikt (folkhalsomyndigheten.se)

En bok som bland annat handlar om hur man minskar risken för smittspridning i barngruppen och hur man kan engagera barnen i det arbetet.

Smittskydd i förskola (Hyfs, vgregion.se)

(tillhör smittskyddsenheten i Västra Götaland) Här finns bland annat informations- och instruktionsfilmer. 

Kan barnet gå till förskolan eller vara hemma?

I  broschyren vardagsinfektioner finns råd och vägledning kring barns infektioner. Råd kring barns vardagsinfektioner är utarbetad i samarbete mellan Barnhälsovårdensenheten och Smittskydd Västernorrland.

Råd kring barns vardagsinfektioner (pdf)                                               

Ett översatt dokument som återfinns på flertalet språk och kan användas i förskola och skola. Förlaga till dessa dokument har utarbetats av Smittskydd Västernorrland och Västerbotten.

Informationsmaterial riktat till barnen

Bamse tvättar händerna - affisch att skriva ut - svensk version (pdf)

Bamse tvättar händerna - affisch att skriva ut - engelsk version (pdf)

Hyfs har skrivit en egen handtvättslåt och musikvideo

Alla tvättar händerna (youtube.com)

När barnet är sjukt – översättningar

"När barnet är sjukt – föräldrainformation" är ett översatt dokument som återfinns på flertalet språk och kan användas i förskola och skola. Förlaga till dessa dokument har utarbetats av Smittskyddsenheten Västerbotten.

"När barnet är sjukt – föräldrainformation" finns tillgänglig på 14 olika språk. Du hittar dessa nedan:

Amharinja (pdf)

Arabiska (pdf)

Dari (pdf)

Farsi (pdf)

Franska (pdf)

Kinesiska (pdf)

Nordkurdiska (pdf)

Ryska (pdf)

Somaliska (pdf)

Spanska (pdf)

Svenska (pdf)

Sydkurdiska (pdf)

Thai (pdf)

Tigrinja (pdf)


Tillbaka till toppen