Samordnad individuell planering på distans – införandeprojekt

Region Västernorrland inför samordnad individuell planering (SIP) på distans tillsammans med länets 7 kommuner.

Syftet med införandet är att med erfarenheter från piloten i Kramfors, införa den tekniska lösningen i hela länet och med det höja kvalitén kring SIP.

Att nyttja videoteknik i samband med SIP, kan vara ett sätt att erbjuda högre kvalitet för patienten, samtidigt som det ska kunna leda till flera andra positiva effekter. Bland annat kan det underlätta för närstående som patienten önskar ska delta i mötet, men som är förhindrad att delta fysiskt.

Införandet drivs i projektform och är en del av regionens digitaliseringsarbete, med mål om att bidra till mer tillgänglig hälso- och sjukvård för länets invånare. Så väl som att arbetssättet förväntas öka kvalitén för länets invånare och närstående så väntas även positiva effekter i form av minskat antal resor och därmed minskad miljöpåverkan.

Vård på distans - manualer

Videomöten särskilt boende för äldre (SÄBO)

Kontakta oss

Kontakta oss på projekt.SIP.pa.distans@rvn.se om du vill veta mer.


Tillbaka till toppen