Videomöten särskilt boende för äldre (SÄBO)

Videomöten kan användas vid läkarmedverkan kring en patient som bor i kommunens SÄBO och ersätta fysiska möten eller telefon.

Region Västernorrlands videomötestjänst är säkrad enligt SKRs verktyg KLASSA, för att säkra verksamhetens behov av skydd och teknik.

Då är videomöte lämpligt

Mötena ska ske precis som tidigare enligt ordinarie rutin. Nu tillförs också möjligheten att kommunicera via video som kan användas vid både planerade och akuta tillfällen och är extra lämpligt när något kan visas i bild eller för att underlätta samtal mellan patient och läkare. 

Videomöte är ett bra alternativ under en pandemi eller om det geografiska avståndet är långt.

Att boka ett videomöte

Det är alltid en vårdgivare (region eller kommun) som håller i mötet, bokar och står för tekniken. Videomöteskataloger, där videomötesrum och koder finns angivna, skickas ut till kontaktpersoner i SÄBO.

Boka och genomför möte - snabbguide SÄBO (pdf)

Boka och genomför möte - snabbguide Hälsocentral/Vårdcentral (pdf)

Att använda videomötestekniken

Instruktion SÄBO (pdf)

Instruktion Hälsocentral/Vårdcentral (pdf)

Utbildning för personal på SÄBO

Här kan du se de Powerpointbilder som visas under utbildningen (pdf)

Exempel, Lokal hygienrutin - hantera och rengöra utrustning (Ppt)

Har du frågor


Tillbaka till toppen