Gastroesofageal refluxsjukdom, GERD

Diagnos ställs som regel kliniskt baserat på karakteristiska symtom. Upp till 40 % av alla refluxpatienter har inte esofagit och endoskopisk verifiering är därför av begränsat värde utom vid tecken på komplikationer. Informera patienten om eventuell reboundeffekt som kan kräva nedtrappning.

GERD med typiska refluxbesvär utan genomförd gastroskopi alt. utan påvisad esofagit vid gastroskopi
omeprazol Omeprazol * 20 mg x 1- 10 mg x 1
Symtomstyrd intermittent terapi i perioder om 2-4 upp till 8 veckor. Eftersträva lägsta effektiva dos.
GERD, andrahandsval
pantoprazol Pantoprazol * 20 mg x 1
Symtomstyrd intermittent terapi som ovan.

 

Medelsvår till svår esofagit vid gastroskopi
omeprazol Omeprazol * 20 mg 2 x 1
Esofagit, andrahandsval
pantoprazol Pantoprazol *
20 mg 2 x 1 - 20 mg 4 x 1

Medelsvår till svår esofagit bör utredas med gastroskopi. Oftast behövs kontinuerlig terapi. Det är viktigt att utvärdera PPI behandlingen årligen och att lägsta effektiva dos används. Operation kan vara ett alternativ vid uttalade besvär trots adekvat PPI–behandling.

 

Läs mer
GERD-Q formuläret som stöd för att sätta diagnos refluxsjukdom resp. utvärdera refluxbehandling finns i NCS Cross under externa källor
Behandlingslinje, GERD

Patientinformation, Information om omeprazol och andra protonpumpshämmare- att sluta med behandlingen

Svensk Gastroenterologisk förening (SGF) och Svensk Förening för Allmänmedicin (SFAM) Outredd dyspepsi, okomplicerade duodenal- och ventrikelsår samt funktionell dyspepsi, nationell riktlinje