Annika Jernberg Grönlund
Annika Jernberg Grönlund har varit fysioterapeut för barn i 24 år.

Specialisten: "Det ska vara skoj för barn att träna sin motorik"

2022-08-05 08:00

Habiliteringen i Örnsköldsvik har fått en ny kvalitetsstämpel. Annika Jernberg Grönlund är Region Västernorrlands enda specialistfysioterapeut i pediatrik.

Ofta får barn med fysiska funktionsnedsättningar möta en fysioterapeut för att träna motoriska färdigheter. En av dem som behandlar barn i Örnsköldsvik är Annika Jernberg Grönlund, nybliven specialist i pediatrik – kunskapsområdet om barn och ungdomars hälsa och sjukdomar.  

- Specialistutbildningen har till stor del handlat om att sammanställa och redovisa all min kliniska erfarenhet från 24 år som fysioterapeut för barn. Känslan av att få specialistexamen ger mycket, både ett erkännande av min kliniska skicklighet och en visshet om att jag har en heltäckande kunskap inom pediatrik, säger hon.  

Specialistutbildningen för fysioterapeuter omfattar klinisk tjänstgöring inom specialistområdet, akademisk examen på avancerad nivå, teoretisk fördjupning relevant för specialistområdet och genomfört kvalitets- och förbättringsarbete. Fysioterapeuter med specialistkompetens stimulerar till en kostnadseffektiv, patient- och kvalitetssäker utveckling. 

Arbeta förebyggande med små barn 

Annika Jernberg Grönlund har i sin masteruppsats studerat smärta till följd av spasticitet hos barn med cerebral pares. 

- Vi vet att många barn med cerebral pares har smärta. Det viktigt med förebyggande behandling för att undvika snedställningar i kroppen som kan ge upphov till smärta.  

 Hon beskriver att det kan röra sig om att se över hur barnet positioneras över hela dygnet för att undvika felställningar.  

- Mycket av mitt jobb handlar också om att ge personer i barnets omgivning de redskap de behöver för att hjälpa det. 

Annika Jernberg Grönlund jobbar ofta mot föräldrar och vuxna i barns hemmamiljö och samverkar ofta med pedagoger på förskola eller skola. Syftet är att barnen ska få sin dagliga träning i den miljö de befinner sig i och integrera övningarna i vardagliga situationer. Hon har många tips på träning i vardagen för barn. 

- Man måste vara lyhörd och möta barnen på rätt nivå. Det ska vara en aktivitet som är skoj för barnet samtidigt som träningen är riktade mot specifika muskler och färdigheter. Många tycker att det är läskigt att kasta boll och då kan jag använda en ballong som flyger långsamt, säger hon.   

Använda sin kompetens

På sikt hoppas Annika Jernberg Grönlund att hon kan bidra till en fortsatt utveckling av verksamheten inom habilitering för barn och ungdomar inom Region Västernorrland. 

- Drömmen är att få en tjänst som innebär att jag kan inrikta mig på kvalitetsutveckling och utbildning, där jag kan använda min specialistkompetens, säger hon.  

 


Tillbaka till toppen