Vård och hälsa

Som huvudman för hälso- och sjukvården i Västernorrland är vår ambition är att ge dig en god och jämlik vård som du kan vara trygg med.

Vården ska vara tillgänglig för dig utifrån dina behov

Det ska vara enkelt och smidigt att komma i kontakt med vården både fysiskt och digitalt.

Dina behov ska vara i fokus och du ska vara delaktig i din vård

Du är en jämlik part i din vård, dina erfarenheter och dina synpunkter blir tillvaratagna. Du är med och fattar beslut om din vård.

Du ska ha kontinuitet i din kontakt med vården

Du ska känna trygghet i att vi samarbetar kring dina behov och att vården är samordnad och koordinerad mellan de som ger dig vård.

Vården ska vara hälsofrämjande och förebyggande för din hälsa

Den vård du får ska präglas av en helhetssyn av dig både ur fysiskt, psykiskt, socialt och kulturellt hänseende.

Vård för invånarnas olika behov

Du kan själv ta reda på fakta och få tips och råd om din hälsa på 1177.se. 

Om du är i behov av tandvård tar vi emot dig inom allmän- eller specialisttandvården, beroende på ditt behov.

Om du är sjuk eller skadar dig tar vi hand om dig på en hälsocentral eller akutmottagning, beroende på ditt behov, inom vår närsjukvård som finns där du bor eller vistas. Närsjukvården tar också hand om den vård som du behöver ofta, exempelvis vid kronisk sjukdom, vid rehabilitering eller kontroller.

Vård som behövs mer sällan ges på något av våra tre sjukhus i länet. Oftast får du vård på det sjukhus som ligger närmast din bostad. Ibland kan din behandling kräva vård på ett sjukhus i en annan del av länet, där vi har samlat specialiteten för den vård som du behöver.


Tillbaka till toppen