Demokrati & insyn

Region Västernorrland är en demokratiskt styrd organisation där du som länsinvånare kan vara med och påverka. Vi jobbar på uppdrag av dig, och det är vi är stolta över.

Vart fjärde år är det val. Då väljer du vilka politiska partier och politiker som ska styra vår region.

Det är viktigt för oss att du som invånare är engagerade i våra frågor och i vår verksamhet. Regionens webbplats hjälper dig att förstå och ha insyn, så du kan vara med och påverka.

Här kan du ställa frågor till regionens politiker, ta del av revisionsrapporter, inkomna handlingar och protokoll från sammanträden.

Kommunalt självstyre

Kommunalt självstyre bygger på principen om att beslut ska fattas så nära invånarna som möjligt.

Både kommuner och regioner lyder under kommunallagen. I den står det bland annat vad regionen ska ansvara för, som till exempel hälso- och sjukvården.

Varje region har frihet att bestämma hur deras uppgifter ska utföras och hur resurserna ska fördelas. Regionen beslutar också om hur stor regionskatten ska vara.

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen ger dig rätt att läsa alla dokument som skrivs inom eller kommer in till Region Västernorrland. Undantag är sekretessbelagda handlingar, till exempel patientjournaler, och rent arbetsmaterial.

Mer om undantag från offentlighetsprincipen finns i Offentlighets- och sekretesslagen.

Om du saknar information på webbplatsen, kontakta Region Västernorrlands webbredaktion på e-postadress: webbredaktionen@rvn.se.


Tillbaka till toppen