Om Region Västernorrland

Region Västernorrland sätter människan i centrum - som patient, som medarbetare, som medborgare och i ett regionalt utvecklingsperspektiv.

Liv, hälsa och hållbar utveckling i Västernorrland       

Region Västernorrland ansvarar för att det finns bra sjukvård för alla, och att ge förutsättningar för en god hälsa för alla invånare i Västernorrland. Genom insatser för tillväxt, för utbildning, kultur och forskning bidrar Region Västernorrland till att skapa ett livskraftigt län för dig att leva och verka i.  

Regional utveckling

Vård och hälsa

Region Västernorrland är en organisation som ytterst styrs av de som bor i länet. Vart fjärde år är det val; då väljer du vilka politiska partier och vilka politiker som ska styra regionen och utforma verksamheterna.

Så styrs Region Västernorrland


Tillbaka till toppen