Regionen i sociala medier

Här kan du se i vilka kanaler Region Västernorrlands verksamheter finns idag. Följ oss gärna där!

Tänk på: Skicka inte känslig information, till exempel personuppgifter som namn och bild på personer, via våra sociala medier. Inlägg som innehåller personuppgifter får inte läggas upp på någon av dessa kanaler. Om så ändå sker tas inläggen bort.

Kommentarer får heller inte innehålla:

  • Förtal, personliga angrepp eller förolämpningar
  • Kränkande uttalande med rasistiska, sexistiska eller homofobiska undertoner
  • Hets mot folkgrupp eller andra trakasserier
  • Olovliga våldsskildringar eller pornografi
  • Uppmaningar till brott eller annan brottslig verksamhet
  • Olovligt bruk av upphovsrättsligt skyddat material
  • Svordomar eller obscena ord
  • Kommersiella budskap, reklam eller spam (exempelvis när samma kommentar postas flera gånger)
  • Länkar till annat än bekräftad myndighetsinformation

Region Västernorrland förbehåller sig rätten att ta bort kommentarer som bryter mot något i ovanstående lista, samt stänga av användare som bryter mot dessa regler från det sociala mediet i fråga.

Observera att din kommentar är en allmän handling och kan komma att diarieföras.

Regionens övergripande konton i sociala medier

Region Västernorrland på Facebook 

Region Västernorrland på Instagram

Region Västernorrland på LinkedIn

Övriga verksamhetskonton på Facebook

Region Västernorrlands sida Jobb och medarbetare på Facebook

Ungdomsmottagningen Västernorrland på Facebook 

Ambulansen Sundsvall på Facebook

Barn- och ungdomsmedicin i Örnsköldsvik

Folktandvården på Facebook

Hälsocentralen Granlo

Hälsocentralen Junsele/Ramsele

Hälsocentralen Kramfors

Hälsocentralen Centrum på Facebook

Hälsocentralen Gilleberget på Facebook

Hälsocentralen Husum Trehörningsjö på Facebook 

Hälsocentralen Nyland 

Hälsocentralen Södra Sundet

Konst Västernorrland

Livsstilsmedicin Österåsen på Facebook

Ortopeden Västernorrland på Facebook 

Konsttidskriften Volym på Facebook

Privata vårdcentraler

Caspien Alnö Vårdcentral

Fränsta Vårdcentral

Sidsjö Vårdcentral

Hola Folkhögskola på Facebook

Hola Folkhögskola på Facebook 

Musikproduktion och ljudteknik

Show & Musikallinjen

Hola Kurs och konferens

Ålsta Folkhögskola på Facebook

Ålsta Folkhögskola på Facebook

Örnsköldsviks Folkhögskola på Facebook

Örnsköldsviks Folkhögskola på Facebook

Region Västernorrland på Instagram

AT&BT-läkare

Barn- och ungdomsmedicin i Örnsköldsvik - "Barnkliniken"

Barn- och ungdomsentrén Psykisk hälsa

BUP Örnsköldsvik

Dagkirurgen Sundsvall

Dialysmottagningen Örnsköldsvik

Energikällan, Regionhälsans friskvårdsverksamhet i Härnösand 

Hälsocentralen Husum Trehörningsjö

Fysioterapi Örnsköldsvik

Medicinska biblioteket, Region Västernorrland

Pulsen, Regionhälsans friskvårdsverksamhet i Örnsköldsvik

Regional utveckling 

Restaurang Aptit, Sundvalls sjukhus

Sterilteknisk enhet Sundsvall

Region Västernorrland på Youtube

Hola Folkhögskola på Youtube


Tillbaka till toppen