Davids uppgift är att upptäcka cancer - analyserar hundratals cellprov i veckan

2022-07-29 08:00

18 000–20 000 gynekologiska cellprov utförs varje år i Västernorrland. David Backlund, driftsansvarig cytodiagnostiker på sjukhuset i Sundsvall, är en av flera cytodiagnostiker som analyserar dessa.

- Min huvuduppgift är att upptäcka cancer i ett så tidigt skede som möjligt, säger han. 

Totalt i Sverige får cirka 550 kvinnor livmoderhalscancer per år, vilket är en halvering sedan den organiserade screeningen av livmoderhalscancer infördes på 1960-talet. Alla kvinnor i Sverige erbjuds att lämna cellprov från 23 års ålder och kallas sedan regelbundet upp till 64 års ålder. 

- Det är det mest framgångsrika screeningprogrammet vi har i svensk sjukvård. Om det inte funnits skulle dödligheten i livmoderhalscancer vara betydligt högre, säger David Backlund. 

Viktigt att ta sitt prov 

När cellprovet kommer till cytodiagnostikern har det gått från provtagningen hos barnmorskan via sjukhusets cytologilaboratorium. David Backlund analyserar provet i mikroskop och hinner vanligtvis med 20 till 40 prover per dag, beroende på vad han upptäcker och hur många andra prover som kommer in för diagnostik. 

- Genom den gynekologiska cellprovtagningen upptäcker vi ofta cellförändringar i det tidigaste stadiet. Då får kvinnan gå på tätare kontroller och i vissa fall utökad provtagning. Men många gånger läker det ut av sig själv, säger han. 

Om cellförändringarna fortsätter att utvecklas kan de behandlas med ett relativt enkelt kirurgiskt ingrepp. Det kallas konisering vilket innebär att man tar bort en liten del av livmodertappen. 

- De enstaka gånger vi upptäcker fullt utvecklad cancer vid cellprovtagningen är det i regel hos kvinnor som inte har tagit cellprov på många år, säger David Backlund. 

Utöver prover från livmoderhalstappen analyserar cytodiagnostikerna celler i prover tagna från andra delar av kroppen, exempelvis urinblåsa och lungor.  

Analyserar under pågående undersökning i lungor 

En annan arbetsuppgift som David Backlund har som cytodiagnostiker är att vara en del av bronkoskopiundersökningar som görs vid lungkliniken. Där är hans roll att undersöka proverna i mikroskop direkt under ingreppet, han ser då till att provtagningen är tillräcklig och på så vis undviks att provtagningar måste göras om. 

- För mig var det självklart att studera diagnostisk cytologi. Det kan verka ensidigt att sitta vid ett mikroskop en hel arbetsdag, men varje prov är unikt och gör arbetet varierande. Det svåraste med det här arbetet är att fatta beslut. Det finns en människa bakom varje prov, säger han. 

 


Tillbaka till toppen