Helena Rödén, Marie Hellholm, Arne Öberg
Helena Rödén och Marie Hellholm hemma hos Arne Öberg i byn Utanskog.

Nu kan patienter bli undersökta hemma hos sig

2022-12-02 14:23

I landsbygdskommunerna Kramfors och Sollefteå pågår pilotprojektet ”Hemma hos mig”. Det ska visa om förändrade arbetssätt, digital utveckling och bättre samarbete kan göra att patienter i större utsträckning kan få vård i hemmet och slippa långa resor.

Det är inte ovanligt att patienter kommer till hälsocentralen eller akutmottagningen med symtom som skulle kunna behandlas hemma. Därför utvecklas en ny modell – som just nu testas på särskilda boenden för äldre och i hemsjukvården som ett led i omställningen till god och nära vård i Västernorrland.

  • Nyutvecklad digital utrustning ger kommunens sjuksköterskor större möjligheter att göra en medicinsk undersökning av patienten i bostaden.
  • Läkaren på hälsocentralen kan omgående ta del av resultaten digitalt och möta patienten och sjuksköterskan i ett videosamtal.
  • Utfallet kan bli att patienten dels kan få vård vid tidiga symtom, dels slippa resa till hälsocentralen.

- Sjuksköterskorna kan till exempel ta och CRP-prov som visar om patienten har en infektion, säger Helena Rödén, verksamhetschef för primärvården, Närsjukvårdsområde Väster.

Dubbel vinst

Anna Böhlenius är samordnare för omställningen till god och nära vård i Kramfors kommun.

- Vi vet att cirka 15 procent av inläggningarna på sjukhus för personer 65 år och äldre är undvikbara om vi arbetar på ett annat sätt. Vi flyttar utredningen av hälsotillståndet till patientens hem genom att sjuksköterskan kan ta fler parametrar på plats, säger Anna Böhlenius, samordnare omställningen till god och nära vård i Kramfors kommun.

Det medför en effektivisering i vården som ger en samhällsekonomisk vinst, samtidigt som det underlättar för patienter som i många fall är äldre och sköra.

Anhöriga kan bli delaktiga

Medan pilotprojektet i Sollefteå kommun är inriktat mot patienter som bor på särskilda boenden för äldre, omfattar ”Hemma hos mig” i Kramfors kommun hemsjukvården.

De två kommunanställda sjuksköterskor som ingår i projektet i Kramfors reser som vanligt runt till patienter som har hemsjukvård, fast med helt ny digital utrustning i bagaget.

Läkaren analyserar svaren och kopplar upp sig mot patienten och sjuksköterskan.

- Genom att de har ett digitalt möte ger det också möjlighet att bjuda in anhöriga till patienten, oavsett var de befinner sig, säger projektledaren Marie Hellholm.

Fokus på individen

Gemensamt för allt utvecklingsarbete inom God och Nära-vårdprogrammet i Västernorrland är att det bygger på utökat samarbete mellan regionen och länets kommuner.

Några av grundbultarna i samarbetet är att vården i första hand ska vara preventiv och förebygga allvarlig ohälsa. Den ska utgå från individen, snarare än vårdgivarna, och utföras så nära patienten som möjligt. Alla patienter och deras anhöriga ska ha möjlighet att själva vara delaktiga i vården, oavsett var i länet de bor.

- Den främsta framgångsfaktorn är att vi utvecklat samverkan mellan Kramfors kommun och primärvården i region Västernorrland. Just nu arbetar vi på en plan för hur arbetet ska fortsätta efter årsskiftet när projektet avslutas, säger Anna Böhlenius.


Tillbaka till toppen