Läkare tar blodprov i handleden på patient

Internationellt intresse för akutläkares forskning

2023-04-21 09:57

Matthias Jörg är specialistläkare i akutsjukvård och jobbar på akutmottagningen i Sundsvall. 25 procent av sin tjänst ägnar han åt forskning och hans arbete om att enklare kunna mäta blodgaser uppmärksammas nu på en högt ansedd konferens i USA.

–  När kritiskt sjuka patienter kommer till akutmottagningen så behöver vi ofta ta prov för att bedöma hur bra eller dåligt deras andning fungerar, berättar Matthias Jörg. Lungfunktionen syns i blodet så genom ett blodprov mäter vi syre- och koldioxidhalt.

De flesta andra blodprov tas i regel i en ytlig ven i armvecket men blodgasprov behöver tas i en artär i handleden för att visa rätt värde. Handledsprov är tekniskt svårare att genomföra och kan innebära smärta och obehag för patienten. Det finns också risk att träffa någon nerv som kan löpa längst med artären. Det är enbart läkare och specialutbildade sjuksköterskor som tar handledsprov.

–  Min forskning går ut på att hitta den bästa metoden för att kunna räkna om resultatet från ett enklare venprov i armvecket och få ut rätt blodgasvärden – som om vi skulle ha tagit provet i handledsartären. Vi utvärderar olika formler som tagits fram och jämför med de resultat vi fått efter att vi samlat in dubbla blodprover från 250 patienter, förklarar Matthias.

En sådan säker omräkningsformel skulle innebära fördelar både för patienter och vården.

–  Många patienter skulle slippa den extra smärta som handledsprovet ofta innebär. Resursmässigt så kan fler medarbetare utföra armvecksblodprovet. Det innebär fördelar här hos oss men ännu mer i länder och regioner som inte har samma tillgång till läkare och utbildning.

Utvalda att tala

Matthias arbetade tidigare i Linköping och är doktorand vid Linköpings universitet. Han och hans forskarkollegor är nu inbjudna att presentera sin forskning på den stora amerikanska akutsjukvårdskonferensen SAEM23. Den ordnas av akutläkarföreningen Society for Academic Emergency Medicine och går av stapeln i Texas i mitten av maj.

–  Det ska verkligen bli jättespännande! Jag tror att vi blev utvalda därför att vi forskar kring någonting som alla akutläkare världen över möter flera gånger varje dag. Att kunna mäta blodgaser enklare är ett vardagligt och relevant ämne där en säker lösning skulle förbättra vården. Vår forskning är en pusselbit i den lösningen.

Forska och jobba

Matthias har jobbat i Sundsvall sedan december 2021. Han är en del av Region Västernorrlands omställning mot fler specialistläkare i akutsjukvård.

–  Jag tycker verkligen att det är bra att jag kan arbeta som akutläkare här i Västernorrland och samtidigt ha kvar möjligheten att forska. Det är viktigt för kompetensförsörjningen att det går att kombinera de två bitarna även utanför universitetssjukhusen, säger Matthias Jörg.  


Tillbaka till toppen