Jan Lindberg
Jan Lindberg på taket till Regionens hus i Härnösand där bygget pågår för fullt.

Jan Lindbergs målsättning - hållbar energianvändning i hela regionen

2022-07-08 08:00

Region Västernorrland har de lägsta energikostnaderna per kvadratmeter i landet, enligt Sveriges kommuner och landsting (SKR). Jan Lindberg är en av personerna som gör det möjligt.

- Varje gång vi bygger om eller nytt i regionens byggnadsbestånd är vår målsättning att minst halvera energianvändningen. Oftast lyckas vi minska den betydligt mer än så, säger han. 

I rapporten ”Öppna jämförelser av miljöarbetet i regionerna” presenterar SKR årligen statistik för bland annat energianvändningen i Sveriges regioners lokaler. Siffrorna visar att Region Västernorrland sedan år 2000 har fått ned användningen av energi mest av alla regioner och idag ligger bland de absolut lägsta i landet. 

- Det är ett långsiktigt arbete som gjort att vi har lyckats så bra. Det kräver strategi och grundförståelse för energifrågorna i hela verksamheten. Det är ingen quick fix, säger Jan Lindberg. 

Sett förändringarna i klimatet 

Han är energicontroller och utbildad civilingenjör med inriktning på samhällsbyggnad, energi och miljö. 

- Jag har vuxit upp i Dorotea och är en friluftsmänniska som är mycket ute i skog och mark. Jag har sett med egna ögon vad som har hänt i klimatet och miljön på bara några decennier. Hur trädgränsen kryper högre och högre upp mot fjällen och fisket försämrats i havet till exempel, säger Jan Lindberg. 

De senaste 20 åren har Jan Lindberg arbetat med Region Västernorrlands fastigheter, varav nästan alla är byggda på 50- 60- och 70-talet. Regionfastigheter söker kontinuerligt efter mer hållbara lösningar för att försörja byggnaderna med el, värme, vatten och frikyla. Frikyla innebär att man utnyttjar kylan som finns i berg, mark, kall uteluft, älv- och havsvatten eller snö för att kyla lokaler och teknisk utrustning. 

- Vi måste tänka till inom alla områden för att minska resursanvändningen och bli mer hållbara. Det är min grund och drivkraft, säger Jan Lindberg. 

Grundprincipen är att reducera värmeförluster under vintern och vid behov av kyla använda frikyla. 

- Redan för 20 år sedan anlade vi en snökylanläggning vid sjukhuset i Sundsvall Genom att börja lagra snö under vintrarna för att kyla sjukhuset under somrarna minskades elanvändningen för kyla med mer än 90 procent. 

Solenergi för drift av Regionens Hus 

Ett av byggprojekten just nu är totalrenoveringen av Regionens Hus i Härnösand. 

- Vi använder oss av helt nya lösningar för isolering och ventilation. Vi byter ut alla fönster och ovanpå huset har vi byggt ett nytt fläktrum. Berget under parkeringen bidrar med värme och frikyla och på fläktrumsväggen och taket sätter vi solpaneler som periodvis kommer göra hela byggnaden självförsörjande av solenergi, säger Jan Lindberg. 


Tillbaka till toppen