Katarina Häggström
Katarina Häggström i ett av läkemedsförråden i på Örnsköldsviks sjukhus.

Katarina ansvarar för medicinerna – så sjuksköterskorna får mer tid för patienterna

2022-08-12 08:00

Receptarien Katarina Häggström avverkar många steg varje dag i sjukhuskorridorer och trappor. Tillsammans med en kollega har hon ansvaret för att flera vårdenheter på sjukhusen i Sollefteå och Örnsköldsvik har tillgång till alla läkemedel de behöver.

På var och en av de tolv vårdenheterna vid sjukhuset i Örnsköldsvik och de sex vårdenheterna vid sjukhuset i Sollefteå finns ett skräddarsytt läkemedelsförråd som kontrolleras minst en gång i veckan av Katarina Häggström och hennes närmaste kollega. I Sundsvall har andra receptarier motsvarande uppgift.  

- Det gäller att ligga steget före och räkna ut hur mycket av olika läkemedel som kommer att behövas. Inte minst under pandemin var vi med om att läkemedel tog slut på marknaden, så nu tänker vi på att beställa större volymer. Extra viktigt kan det vara på enheter som använder läkemedel som inte finns i något annat förråd, som till exempel cytostatika eller speciella intensivvårdsläkemedel, säger Katarina Häggström. 

Service till sjuksköterskorna 

Även utan pandemi uppstår det med jämna mellanrum brister på läkemedelsmarknaden.  

- Ofta hittar vi kreativa lösningar, till exempel flytt av läkemedel mellan olika enheter och orter. Vid långvarig brist på läkemedel kan läkare ibland behöva kontaktas för att informeras om eventuella alternativ. 

Katarina Häggström arbetade länge på öppenvårdsapotek i Örnsköldsvik. Det var när Region Västernorrland anställde egna receptarier för att underlätta arbetet för de läkemedelsansvariga sjuksköterskorna som hon började arbeta på sjukhusen.

-Jag tycker om att ge service. På apoteket var det till kunderna, nu är det sjukvårdspersonalen på avdelningarna jag servar. Jag gillar känslan av att kunna underlätta för sjuksköterskorna, så de kan fokusera på själva vården och arbetet med patienterna i stället. 

Ett självständigt arbete 

Hennes främsta arbetsuppgifter är att beställa, packa upp och kontrollera vårdavdelningarnas läkemedel. Även årliga genomgångar görs av enheternas läkemedelssortiment tillsammans med läkemedelsansvariga sjuksköterskor och läkare. Likaså genomförs kvalitetsgranskningar för att stödja sjuksköterskorna i deras arbete med läkemedelshantering. 

Dessutom har receptarierna ansvar för Regionens vätskeförråd. Där förvaras alla vätskor som ingår i enheternas skräddarsydda vätskevagnar. 

- Vagnarna packas av vaktmästarna, som vi har årliga påbyggnadsutbildningar med, säger Katarina Häggström. 

För att bli receptarie har Katarina Häggström studerat tre år på universitet i Uppsala. Receptarieprogrammet ger kunskaper inom farmaci, kemi, biovetenskap och omfattar även praktik.  

 


Tillbaka till toppen