Eva-Leena och Carina Kågström

Eva-Leena och Carina arbetar med konst i sjukhusens lokaler

2022-08-15 08:00

Konsten som möter patienter och personal i sjukhusens korridorer och väntrum är noga utvald för att skapa välbefinnande och intresse. Konsthandläggarna Carina Kågström och Eva-Leena Skarin förvaltar regionens stora konstsamling,

Region Västernorrland har tagit beslut om att det ska finnas konst i regionens lokaler och att den ska vara gjord av samtida, yrkesverksamma konstnärer. Vid ny- och ombyggnation avsätts en procent av investeringsbudget till inköp av konst.

Välkända konstnärer

Carina Kågström och Eva-Leena Skarin ser till att verken hamnar på platser där de passar.

- Konsten kan vara så mycket mer än estetisk. Den kan ändra tankar och till exempel ge hopp till den som sitter i ett väntrum, säger Eva Leena Skarin.

- Det skulle bli väldigt tomt om sjukhusens väggar var kala, säger Carina Kågström.

I dagsläget har Region Västernorrland runt 20 000 verk, vissa av välkända konstnärer med lokalanknytning som Bengt Lindström, Atti Johansson och Malte Nyberg XII.

- Man får inte glömma att se sig om när man kommer hit, säger Eva-Leena Skarin.

Konst med olika betydelse

På sjukhusen inom regionen finns konstförråd. Konsthandläggarna reser i länet för att inventera, hänga om konsten och byta ut gamla eller trasiga verk.

- På mottagningarna för vi en diskussion med personalen om vad som passar just där. Nakna kroppar kan väcka anstöt på vissa ställen, medan kvinnobröst får en helt annan betydelse på förlossningsavdelningen, säger Carina Kågström

Nu ser konsthandläggarna fram emot att få ta sig an de stora projekt som växer fram i länet, som Operationscentrum i Örnsköldsvik och nya Regionens hus, där de kan utforma det konstnärliga uttrycket i helt nya lokaler.

- Vi gör konsten tillgänglig för många människor som aldrig kommer till konsthallar, säger Eva-Leena Skarin.

 


Tillbaka till toppen