Mats Norman
Mats Norman är van att meka med dialysmaskinerna

Mats Norman - en av dem som får sjukvården att fungera

2022-07-22 08:00

Vem är det som ser till att regionens hälsocentraler och sjukhusens vårdavdelningar har korrekt medicinteknisk utrustning. Jo, det är Mats Norman och hans kollegor på Medicinsk Teknik.

Mats Norman och ett 30-tal andra medicintekniska ingenjörer installerar, underhåller och visar personalen hur de ska använda den medicintekniska utrustning som behövs i sjukvårdsarbetet. Mats har sin arbetsplats i Örnsköldsvik och tillhör enheten för MT-Nord. 

- Totalt sett har vi just nu 18 970 registrerade medicintekniska apparater med ett sammanlagt värde på cirka 600 miljoner i Region Västernorrland. Det är allt från MR-kameror till blodtrycksmätare, så mitt jobb medför en otrolig variation, säger han.

Akuta situationer

En av de svåraste situationerna för de medicintekniska ingenjörerna är när livsuppehållande utrustning krånglar eller när tekniken inte fungerar som den ska under ett pågående ingrepp.

- Det har också stor betydelse om en enskild apparat behöver åtgärdas eller om det är maskineriet som driver en hel verksamhet som går sönder. En trasig dialysmaskin kan vi till exempel ta ur drift för att laga, medan det uppstår en akut situation om vattenreningsanläggningen som försörjer alla dialysmaskiner inte fungerar.

Utveckling av jobbet

Mats Norman har arbetat i Region Västernorrland i 35 år och har sett hur tekniken blivit allt mer avancerad och teknikmängden i sjukvården blivit större.

- Mitt jobb har också förändrats. Från början höll jag bara på och skruvade tills att jag nu använder ungefär hälften av min arbetstid vid skrivbordet, eftersom arbetet blivit mer regelstyrt och mycket av systemunderhåll och annat utförs med dator.

Kontakt med patienterna

En annan faktor som förändrar Mats Normans arbete är att vården i allt större utsträckning sker nära patienten i stället för på sjukhuset.

- Numera åker vi ofta hem till patienter för att underhålla maskiner. Det kan exempelvis vara en oxygenkoncentrator som en lungsjuk patient använder i hemmet eller utrustning för hemdialys. Det är en ovan situation för många av oss att komma hem till människor och kanske möta de som är ledsna eller döende, säger Mats Norman.

Själv älskar han den variation arbetet som medicinteknisk ingenjör numera omfattar.

- Jag har världens bästa jobb. Jag får ägna mig åt teknik, varvat med administration och kontakt med människor. Det är lågt och högt på alla bredder.


Tillbaka till toppen