Ninni på Österårens trappa
Ninni Engblom har utbildat sig till kostvetare vid Umeå universitet.

Ninni på Österåsen hjälper människor att ändra sin livsstil för att förebygga sjukdom

2022-07-11 08:00

Västernorrland är bland de län i Sverige som har störst andel överviktiga invånare, likaså invånare med typ 2 diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. På Livsstilsmedicinskt Centrum i Österåsen arbetar kostvetaren Ninni Engblom med att hjälpa människor ändra sin livsstil för att förebygga allvarlig sjukdom.

- Vi har en unik verksamhet som är inriktad på att främja folkhälsa och förebygga att invånare behöver sjukhusvård på grund av livsstilsrelaterade sjukdomar, säger Ninni Engblom. 

De gula herrgårdslika träbyggnader som i dag är Livsstilsmedicinsk Centrum i Österåsen utanför Sollefteå byggdes i början i förra seklet som sanatorium för lungsjuka. Nu bedriver Region Västernorrland bland annat behandlingar av stressrelaterade sjukdomstillstånd, smärthantering, övervikt, neurologiska funktionsnedsättningar, KOL, cancerhabilitering och diabetesskola. 

Livsstilsmedicinskt centrum tillhör primärvården i Region Västernorrland. Många kommer dit på remiss från sin läkare i primär- och specialistvården, men det kommer även patienter på egenremiss och från andra regioner. 

Livsstilsförändring som håller i vardagen 

Ninni Engblom är en av dem som leder vikthanteringsprogrammet. 

- Många av dem som kommer hit på remiss har viktproblematik, men det är ofta resultatet av andra hälsoproblem i personens liv. Vi ser till hela människan och har enskilda hälsosamtal där vi fokuserar på personens förutsättningar och motivation. Därefter kommer vi fram till tänkbara strategier för livsstilsförändring, säger hon. 

 Som kostvetare arbetar Ninni Engblom tillsammans med patienterna för att skapa livsstilsförändringar som fungerar i deras vardag. Det finns ett undervisningskök där patienterna lagar mat och diskuterar inköpsplanering tillsammans. 

- De allra flesta vet att de bör äta nyttigare och motionera. Problemet ligger oftast inte i kunskapsbrist utan i hur man ska få till det i vardagen. Vi vill hjälpa dem att hitta ett sätt som fungerar utan att använda pekpinnar, säger hon. 

Nära till olika vårdtyper 

Det är ett brett spektrum av professioner som är kopplat till det medicinska teamet på Österåsen, som exempelvis fysioterapeuter, psykologer, sjuksköterskor, läkare, friskvårdskonsulenter och dietister. 

- En av våra största styrkor här är att vi har så nära till varandra. Ett mejl bort har jag en psykolog, sjukgymnast eller läkare som kan träffa patienten under samma vecka. Ett kraftigt smärtande knä kan leda till att promenaden inte blir av även om man är motiverad, säger Ninni Engblom. 

 De patienter som kommer på remiss har fem veckors vistelse på Österåsen. Den är uppdelad i tre omgångar och sträcker sig över ett år. Mellan vistelserna är patienten hemma och tränar på att omsätta sin livsstilsförändring i praktiken. Efter ytterligare ett år sker en uppföljning i form av en enkät för att se om livsstilsförändringen är hållbar.  

- En livsstilsförändring är inget lätt jobb säger Ninni Engblom. 

Betalande gäster 

Anläggningen har även betalande gäster som deltar i kurser, konferenser, weekends och utbildningar kopplade till levnadsvanor 

Det hålls regelbundna motionspass på anläggningen som har både varmvattenbassäng, gymnastiksal och gym. Platsen ligger högt och med vidsträckt utsikt över Ångermanälven och det finns flertalet uppmarkerade vandringsstigar och ett utegym.  

- Att få jobba med att hjälpa människor att må bättre och se dem lyckas med sina målsättningar är väldigt roligt. Österåsen är en fantastisk verksamhet som jag älskar att arbeta på, säger Ninni Engblom. 

 


Tillbaka till toppen