Tandsköterskan Oksana Lundin agerar patient i den nya röntgenapparaten. Till höger står tandsköterskan Julia Persson.

Ny röntgenapparat hjälper tandvårdspatienter

2022-09-02 11:14

Nu kan rullstolsburna tandvårdspatienter lättare få hjälp när de behöver en specialiströntgen på Sundsvalls sjukhus. Tack vare en ny, toppmodern röntgenapparat slipper patienter förflyttas när de ska undersökas. Dessutom har apparaten flera olika funktioner.

– Den kan ta tre olika typer av röntgenbilder, säger Oksana Lundin, tandsköterska på Odontologisk radiologi.

Det var i våras som den nya kombiröntgenapparaten installerades i Odontologisk radiologis lokaler på Sundsvalls sjukhus. Nu kan man ta 3D-bilder av patienten, det gick inte tidigare. Dessutom tar apparaten panoramabilder, och kefalometriska bilder, det vill säga profil- och frontbilder av ansikte och huvud.

– Det vi saknade tidigare här på avdelningen var möjlighet att på ett smidigt sätt undersöka rullstolsburna personer som inte kan förflytta sig själva. Man var tvungen att ta sig till en annan stol som hörde ihop med apparaten. Nu kan man undersökas med skiktröntgen sittandes i sin egen rullstol, säger Oksana Lundin.

Tandsköterskan Julia Persson började jobba på avdelningen den 1 april, samtidigt som den nya röntgenapparaten kom och fick utbilda sig direkt.


– Det har varit mycket att lära sig men jag tycker att det är en väldigt intelligent maskin, säger Julia Persson.

De patienter som kommer till kliniken för en specialiströntgen är dels remitterade av sjukvården, inneliggande patienter på sjukhuset, dels patienter från både Folktandvården och privata tandläkare. Remisser kommer från hela länet. 

 


Tillbaka till toppen