Närbild på tandvårdspatients mun och tandläkarinstrument.
Fler vuxna patienter kommer att få tandvård genom Folktandvårdens nya pilotprojekt.

Pilotprojekt i Folktandvården ska frigöra tandvårdsresurser

2022-12-01 12:28

Regionfullmäktige beslutade under torsdagen 1 december att Folktandvården Västernorrland ska genomföra ett pilotprojekt för att frigöra resurser inom tandvården.

– Nu får vi möjlighet att erbjuda flera vuxna patienter vårdtid hos oss inom Folktandvården, säger tandvårdsdirektör Annri V Thimstrand.

Pilotprojektet gäller två av Folktandvården Västernorrlands kliniker, dels Folktandvården Örnsköldsvik, dels Folktandvården Centrum i Sundsvall. Bakgrunden är den rådande bristen på främst tandläkare och tandhygienister i regionen.

– Munfriska barn behöver inte en undersökning hos tandvården så ofta som nu. Med detta pilotprojekt kan vi få mer tid över till att hjälpa patienter som väntat länge på behandling, säger Annri V Thimstrand.

Förebyggande insatser
Projektet ska leda till att fler vuxna får tandvård. Samtidigt får personalen mer utmanande arbetsuppgifter som utvecklar kompetensen ytterligare och blir stimulerande. Det ska också skapas ett så kallat virtuellt ”Friskhus” som innebär fler förebyggande insatser riktade mot både barn och äldre.

Kalla barn mer sällan
Genom att kalla barn till undersökningar med längre intervaller, kommer cirka 3800 vårdtimmar att frigöras. Den tiden kan istället läggas på vuxna patienter som stått i kö länge för att få tandvård.

 


Tillbaka till toppen