Porträttbild av Anna-Karin Wennstig, överläkare i onkologi

Prisas för värdefull forskning om risker vid strålbehandling

2023-03-24 13:00

Anna-Karin Wennstig, överläkare i onkologi, prisades med ett stipendium på 100 000 kronor vid årets onkologidagar. Hon får det för sin forskning om risker för hjärt-kärlsjukdom och lungcancer efter strålbehandling vid bröstcancer.

Grattis Anna-Karin, vad betyder det här stipendiet för dig?

- Jag känner mig otroligt tacksam och hedrad över att ha tilldelats stipendium av Pfizer och Svensk onkologisk förening. Det är ett tacksamt tillskott för att kunna fortsätta bedriva forskning parallellt med det kliniska arbetet med bröstcancerpatienter i Region Västernorrland, säger Anna-Karin Wennstig.

Kan du berätta lite kort om din forskning?

- Jag studerar biverkningar av strålbehandling av bröstcancer. De senaste åren har det skett fantastiska framsteg när det gäller bröstcancerbehandling, vilket glädjande nog gör att fler kvinnor blir botade och långtidsöverlevare. Men det ställer också högre krav på att den behandling vi ger inte är förenad med för stora risker för biverkningar - som kan ge annan sjuklighet med försämrad livskvalité och i värsta fall förkorta livet.

Varför är det viktigt att kunna forska parallellt med kliniskt arbete?

- Jag tycker att det är väldigt viktigt att man får båda perspektiven, det underlättar att forskningsresultat översätts till klinisk nytta. Min målsättning med forskningen är att bidra till att fler överlever bröstcancer, får rätt behandling och en förbättrad livskvalitet.

Anna-Karin Wennstig kombinerar sin tjänst vid onkologkliniken i Sundsvall med en deltid som postdoktor vid Umeå universitet. Hon är även processledare för bröstcancer inom Regionalt cancercentrum, RCC Norr.

Stipendiet delas av Anna-Karin Wennstig och Maria Helde Frankling och utdelades 23 mars i samband med årets onkologidagar i Kalmar.

Mer om priset

  • Sedan 2022 delar Pfizer och Svensk Onkologisk Förening, SOF, ut detta forskningsstipendium årligen
  • Ska bidra till cancerforskning som ger patientnytta
  • Stipendiet på 200 000 kronor kan sökas av SOFs medlemmar upp till fem år efter disputation

Tillbaka till toppen