Foto på Ulrika Rönningås och föreläsningssal

Sjuksköterskan Ulrika Rönningås har disputerat - är nu medicine doktor i vårdvetenskap

2023-03-03 09:41

Ulrika Rönningås började sin forskningsbana när hon av tillfällighet halkade in i ett projekt 2018. I december disputerade hon med – Erfarenheter av tecken och symtom hos män med avancerad prostatacancer.

- Det var en tuff dag och nervöst att grillas under flera timmar av en opponent på Karolinska Institutet. Nu när det är klart efter mer än fyra års forskning känns det ganska overkligt, säger Ulrika Rönningås.

Bra tajming

Intresset för att inhämta ny kunskap har Ulrika alltid haft och som forskningssjuksköterska på onkologkliniken i Sundsvall fanns det även med som en naturlig del i hennes kliniska arbete. Men det var när Ulrika fick kontakt med forskare som gjorde en multicenterstudie vid kliniken som doktoranddrömmen väcktes.

Ulrika till intranätet.jpg

- Det var himla bra tajming, jag skulle egentligen skriva en masteruppsats men när forskningsledaren presenterade sitt projekt såg vi att det låg i linje med mina intressen. Då sökte jag i stället som doktorand och blev antagen, berättar Ulrika Rönningås.

Ska fortsätta jobba kliniskt

I mer än fyra år har Ulrika bedrivit sin forskning, samtidigt som hon har jobbat kliniskt på sjukhuset några månader varje år. Som disputerad sjuksköterska kan Ulrika Rönningås nu titulera sig medicine doktor i vårdvetenskap. Hon blir därmed den första i Region Västernorrland att få en helt ny sjukskötersketitel.

- Det är inte jättevanligt att sjuksköterskor disputerar och de som gör de väljer ofta att lämna de mindre sjukhusen för en akademisk miljö på till exempel universitet. Jag vill däremot vara kvar här på onkologen i Sundsvall och fortsätta jobba kliniskt. Jag tycker att det är en fördel och väldigt positivt att fortsätta ha nära kontakt med verksamheten. Jag stortrivs här och har fått väldigt bra stöttning från mina chefer hela vägen, säger Ulrika Rönningås.

Lyft för kliniken

- Att Ulrika har genomfört forskningsutbildningen är ett enormt lyft för oss här på kliniken och för hela Region Västernorrland. Jag är jättestolt över det hon har gjort och att hon vill stanna kvar och jobba kliniknära även i framtiden. Det är viktigt för oss att ha en disputerad sjuksköterska som tar till sig nya rön och hjälper till att aktivt föra ut det i hela verksamheten, säger Anneli Fahlén verksamhetschef för Onkologi, Patologi, Mammografi, Sjukhusfysik, Palliativ medicin.

Nyinrättad tjänst

Den nybakade doktorn ska fortsätta arbeta som cancersamordnare i 50 procent och med uppdrag i hennes nyinrättade tjänst i resterande 50 procent. Då ska hon arbeta med vårdutveckling samt handleda studenter och stötta sjuksköterskorna på onkologen, men även fortsätta med viss forskning. Hon är även adjungerad i klinikledning för att föra ut kunskap och fånga upp utvecklingsområden.

Varför är din forskning viktig för länets invånare?

- För att vi bättre ska förstå våra patienter och deras upplevelser, hur de tänker och hur de mår. Då kan vårdens bemötande och behandling därigenom bli bättre och patienterna slipper onödig oro eller ångest. I mitt klinikarbete ger forskningsutbildningen mig viktig kunskap i bland annat systematisk uppföljning och kritiskt granskande. Att inte köpa allt som sägs eller skrivs är viktigt för att driva vården framåt, säger Ulrika Rönningås.

Här hittar du doktorsavhandlingen: Experiences of signs and symptoms among men with advanced prostate cancer (ki.se)


Tillbaka till toppen