Tariq Saleh hjälper barn med speciella behov av tandvård

2022-08-18 10:00

Barn som har speciella behov av tandvård eller ökad behandlingssvårighet och extremt stor tandvårdsrädsla kan remitteras till barnspecialisttandvården. Tariq Saleh är övertandläkare på Specialistkliniken för barn- och ungdomstandvård i Sundsvall.

Tandvårdsrädsla är en av de vanligaste remissanledningarna till Specialistkliniken för barn- och ungdomstandvård. Det handlar också i många fall om barn och unga med funktionsnedsättningar eller kroniska sjukdomar.

- Psykologiskt och farmakologiskt omhändertagande går parallellt för oss. Vi använder oss av en beteendeinriktad metod och strukturerad inskolningsstrategi. Med stegvis exponeringsbehandling kan barnet i de flesta fall klara av tandvården, säger Tariq Saleh.

Narkos vid större behandlingsbehov

Det kan handla om att barn får göra besök på kliniken för att vänja sig vid miljön och bekanta sig med tandläkarens utrustning innan det är dags för själva behandlingstillfället. Om det krävs kan de beteendeinriktade metoderna kombineras med lugnande mediciner och lustgas.

- För barn och ungdomar med större behandlingsbehov eller med grav systemsjukdom och funktionsnedsättning kan vi erbjuda tandvård under narkos, säger Tariq Saleh.

Folkhälsovårdens specialistklinik för barn- och ungdomstandvård ligger i centrala Sundsvall, i anslutning till Hälsocentralen Centrum. Men Tariq Saleh utför även kirurgiska ingrepp på sjukhuset.

- Vi har just nu långa remissköer för kirurgiska ingrepp, säger han.

Tandvård - en förutsättning för livskvalitet

Tariq Saleh är född i Syrien. Han gick tandläkarutbildningen och blev specialisttandläkare inom barn- och ungdomstandvård i Damaskus. Därefter har han arbetat i Saudiarabien och flera andra länder runt om i världen.

Han har stor förståelse för migranters olika förutsättningar, inte minst vad gäller tandvård.

- Människor flyttar mellan länder av olika anledningar och det kan vara en utmaning för vården, inte minst tandvården. Men förståelse för olika kulturella aspekter är en av de viktigaste grunderna för kvalificerad vård.

Tariq menar att god vård och tandvård i sin tur är en förutsättning för att livskvaliteten ska fortsätta öka i ett land eller region.

- Vår ambition på avdelningen är att tandvården ska utvecklas för alla, både barn och vuxna, i Region Västernorrland.


Tillbaka till toppen