En yngre kvinna hjälper en äldra kvinne med en träningsmaskin på ett gym

Certifiering till Personlig Tränare, Kostrådgivare och Massör

Detta är en omfattande och kvalitetssäkrad påbyggnadsutbildning till kursen Hälsocoach. Kursen riktar sig till dig som har läst en ettårig eftergymnasial hälsoutbildning på en folkhögskola som är ansluten till Branschrådet för Hälsa.

Syftet med kursen är att ge fördjupade och förberedande kunskaper för att arbeta med träning, kost och massage ur ett hälsofrämjande, prestationsutvecklande och skadeförebyggande perspektiv. Här får du dem verktyg som krävs för att arbeta inom tränings- och/eller hälsobranschen.

En viktig aspekt i utbildningen är hur du i din roll kan stödja och motivera dina klienter att utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Kursen vänder sig till dig som

  • Har genomgått en ettårig, eftergymnasial hälsoutbildning på en folkhögskola som är ansluten till Branschrådet för Hälsa

Kursens upplägg

Du väljer själv vilken/vilka inriktningar du vill certifiera dig inom; personlig tränare, kostrådgivare och/eller massör. Vi strävar efter att variera arbetsformer och du kommer därför att arbeta både teoretiskt och praktiskt. En viktig del av kursen är den som du genomför praktiskt tillsammans med klienter.

Certifieringen till personlig tränare och/eller kostrådgivare kommer att bedrivas i huvudsak på distans och innehåller en praktisk tillämpningsdel samt en skriftlig reflektion och analysdel. Arbetet bedöms och godkänns utifrån Branschrådet för Hälsas bedömningskriterier. Studietakten ligger på 25% för certifiering personlig tränare och 25% för certifiering kostrådgivare.
Både utbildningen till personlig tränare och kostrådgivare innebär 5 tillfällen á 1,5 dag på plats i Örnsköldsvik.

Utbildning och certifiering i massage kommer att bedrivas i huvudsak på distans och innehåller bland annat teoretiska och praktiska genomgångar, klientpraktik samt certifiering. Studietakten ligger på 50% för certifiering massör och det innebär ett antal träffar på plats i Örnsköldsvik. Läs mer om kompetensbeskrivning längre ner på sidan.

Kvalitetssäkring och certifiering

Utbildningen kvalitetssäkras av Kroppsterapeuternas Yrkesförbund (kroppsterapeuterna.se) och Branschrådet för Hälsa (branschradetforhalsa.se). Syftet med certifieringen är att så långt det är möjligt säkerställa att den certifierade innehar de kvalifikationer som respektive kompetensbeskrivning innebär. Ett godkänt certifikat är en kvalitetssäkring och skapar goda förutsättningar för anställning.

Du kan läsa mer om kompetensbeskrivningarna på Branschrådet för Hälsas webbplats (branschradetforhalsa.se).

Ansök om certifiering

Du ansöker om certifiering genom att ladda ner och fylla i nedanstående blankett. Den lämnas sedan till den skola där du genomför utbildningen.

Blankett för certifiering (pdf)

Du behöver även göra en ansökan för respektive certifieringsdel i Schoolsoft.

Kontaktuppgifter till kursansvarig

Elena Dahlén

Telefonnummer: 070-690 37 64

E-postadress: elena.dahlen@rvn.se


Tillbaka till toppen