En personlig tränare guidar en kvinna när hon tränar i ett gym

Certifiering till Personlig Tränare, Kostrådgivare och Massör

En omfattande och kvalitetssäkrad påbyggnadsutbildning. Kursen riktar sig till dig som har läst en ettårig eftergymnasial utbildning inom hälsa på folkhögskola eller motsvarande.

Syftet med kursen är att ge fördjupade och förberedande kunskaper för att arbeta med träning, kost och massage ur ett hälsofrämjande, prestationsutvecklande och skadeförebyggande perspektiv. Här får du de verktyg som krävs för att arbeta inom tränings- och/eller hälsobranschen.

En viktig aspekt i utbildningen är hur du i din roll kan stödja och motivera dina klienter att utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Kursen vänder sig till dig som

  • Har genomgått en ettårig, eftergymnasial hälsoutbildning från någon av branchrådets medlemsskolor. 

Kursens upplägg

Du väljer själv vilken/vilka certifieringskurser du vill söka; personlig tränare, kostrådgivare och/eller massör. Vi strävar efter att variera arbetsformer och du kommer därför att arbeta både teoretiskt och praktiskt. En viktig del av kursen är den som du genomför praktiskt tillsammans med klienter samt kunskap om att starta eget företag. 

Certifieringen till personlig tränare och/eller kostrådgivare kommer att bedrivas i huvudsak på distans och innehåller en praktisk tillämpningsdel samt en skriftlig reflektion och analysdel. Arbetet bedöms och godkänns utifrån Branschrådet för hälsas bedömningskriterier. Studietakten ligger på 25% för certifiering personlig tränare och 25% för certifiering kostrådgivare.
Både utbildningen till personlig tränade och kostrådgivare innebär 5 utbildninsdagar på plats i Örnsköldsvik.

Utbildning och certifiering i massage kommer att genomföras på distans och på plats i Örnsköldsvik. Kursen innehåller bland annat teoretiska och praktiska genomgångar, klientpraktik samt certifiering. Studietakten ligger för certifiering massör på 50% och innebär utbildningsdagar både på plats och distans. Läs mer om kompetensbeskrivning längre ner på sidan.

Kvalitetssäkring och certifiering

Utbildningen kvalitetssäkras av Kroppsterapeuternas Yrkesförbund och Branschrådet för hälsa. Syftet med certifieringen är att så långt det är möjligt säkerställa att den certifierade innehar de kvalifikationer som respektive kompetensbeskrivning innebär. Ett godkänt certifikat är en kvalitetssäkring och skapar goda förutsättningar för anställning. Du kan läsa mer om kompetensbeskrivningarna på Branschrådet för Hälsas hemsida.

Till Branschrådet för Hälsas hemsida

Ansök om certifiering

Du ansöker om certifiering genom att ladda ner och fylla i nedanstående blankett. Den lämnas sedan till den skola där du genomför utbildningen.

Till certifieringsblanketten (pdf)

Du behöver även göra en ansökan för respektive certifieringsdel i Schoolsoft. Länkar till respektive ansökningsformulär hittar du här på sidan under rubriken "Ansökan höstterminen 2022".