Certifiering till Personlig Tränare, Kostrådgivare och Massör

Information om kursstarter med anledning av covid-19/coronaviruset

Från och med den 15 juni lättar Folkhälsomyndigheten på rekommendationerna om distansundervisning och det innebär att skolor och lärosäten kan återgå till en mer ordinarie verksamhet. Vi ser därmed fram emot en terminsstart i höst på plats på våra skolor med så normal studiesituation som möjligt.

Vi kommer förbereda för skolstarten med nödvändiga anpassningar av exempelvis klassrum, matsalar, köbildning m.m., vilket behövs för att kunna genomföra detta på ett så säkert sätt som möjligt. Om du har några frågor får du gärna kontakta kursansvarig.

Beslutet gäller tills vidare och till dess nya beslut fattas.

En omfattande och kvalitetssäkrad påbyggnadsutbildning. Kursen riktar sig till dig som har läst en ettårig eftergymnasial utbildning inom hälsa på folkhögskola eller motsvarande.

Syftet med kursen är att ge fördjupade och förberedande kunskaper för att arbeta med träning, kost och massage ur ett hälsofrämjande, prestationsutvecklande och skadeförebyggande perspektiv. Här får du dem verktyg som krävs för att arbeta inom tränings- och/eller hälsobranschen.

En viktig aspekt i utbildningen är hur du i din roll kan stödja och motivera dina klienter att utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Kursen vänder sig till dig som

  • Har genomgått en ettårig, eftergymnasial hälsoutbildning på folkhögskola eller motsvarande utbildning

Kursens upplägg

Du väljer själv vilken/vilka inriktningar du vill certifiera dig inom; personlig tränare, kostrådgivare och/eller massör. Vi strävar efter att variera arbetsformer och du kommer därför att arbeta både teoretiskt och praktiskt. En viktig del av kursen är den som du genomför praktiskt tillsammans med klienter.

Certifieringen till personlig tränare och/eller kostrådgivare kommer att bedrivas i huvudsak på distans och innehåller en praktisk tillämpningsdel samt en skriftlig reflektion och analysdel. Arbetet bedöms och godkänns utifrån Branschrådet för hälsas bedömningskriterier. Studietakten ligger på 25% för certifiering personlig tränare och 25% för certifiering kostrådgivare.

Utbildning och certifiering i massage kommer att genomföras på plats i Örnsköldsvik och innehåller bland annat teoretiska och praktiska genomgångar, klientpraktik samt certifiering. Studietakten ligger för certifiering massör på 50%. Läs mer om kompetensbeskrivning längre ner på sidan.

Kvalitetssäkring och certifiering

Utbildningen kvalitetssäkras av Kroppsterapeuternas Yrkesförbund och Branschrådet för hälsa. Syftet med certifieringen är att så långt det är möjligt säkerställa att den certifierade innehar de kvalifikationer som respektive kompetensbeskrivning innebär. Ett godkänt certifikat är en kvalitetssäkring och skapar goda förutsättningar för anställning.

Läs mer om kompetensbeskrivningarna här

Ansök om certifiering

Du ansöker om certifiering genom att ladda ner och fylla i nedanstående blankett. Den lämnas sedan till den skola där du genomför utbildningen.

Ladda ner certifieringsblanketten här

Du behöver även göra en ansökan för respektive certifieringsdel i Schoolsoft. Länkar till respektive ansökningsformulär hittar du här på sidan under rubriken "Ansökan höstterminen 2020".