Certifiering till Personlig Tränare, Kostrådgivare och Massör

En omfattande och kvalitetssäkrad påbyggnadsutbildning. Kursen riktar sig till dig som har läst en ettårig eftergymnasial utbildning inom hälsa på folkhögskola eller motsvarande.

Syftet med kursen är att ge fördjupade och förberedande kunskaper för att arbeta med träning, kost och massage ur ett hälsofrämjande, prestationsutvecklande och skadeförebyggande perspektiv. Här får du dem verktyg som krävs för att arbeta inom tränings- och/eller hälsobranschen.

En viktig aspekt i utbildningen är hur du i din roll kan stödja och motivera dina klienter att utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Kursen vänder sig till dig som

  • Har genomgått en ettårig, eftergymnasial hälsoutbildning på folkhögskola eller motsvarande utbildning.

Kursens upplägg

Vi strävar efter att variera arbetsformer och du kommer därför att arbeta både teoretiskt och praktiskt. En viktig del av kursen är den som du genomför praktiskt tillsammans med klienter inom ett, två eller tre områden.

Certifieringen till PT och kostrådgivare kommer att bedrivas i huvudsak på distans och innehåller en praktisk tillämpningsdel samt en skriftlig reflektion och analysdel. Arbetet bedöms och godkänns utifrån Branschrådet för hälsas bedömningskriterier.

Utbildning och certifiering i massage kommer att genomföras på plats i Örnsköldsvik och innehåller bland annat teoretiska och praktiska genomgångar, klientpraktik samt certifiering. Läs mer om kompetensbeskrivning längre ner på sidan.

Kvalitetssäkring och certifiering

Utbildningen kvalitetssäkras av Kroppsterapeuternas Yrkesförbund och Branschrådet för hälsa. Syftet med certifieringen är att så långt det är möjligt säkerställa att den certifierade innehar de kvalifikationer som respektive kompetensbeskrivning innebär. Ett godkänt certifikat är en kvalitetssäkring och skapar goda förutsättningar för anställning.

Läs mer om kompetensbeskrivningarna här.

Ansök om certifiering

Du ansöker om certifiering genom att ladda ner och fylla i nedanstående blankett. Den lämnas sedan till den skola där du genomfört utbildningen.

Ladda ner certifieringsblanketten här