Certifiering Personlig Tränare, Kostrådgivare och Massör

En omfattande och kvalitetssäkrad påbyggnadsutbildning. Som deltagare hos oss får du alltid tillgång till aktuella verktyg för att arbeta inom tränings och/eller hälsobranschen.

Syftet med kursen är att ge fördjupade och förberedande kunskaper för att arbeta med träning, kost och massage ur ett hälsofrämjande, prestationsutvecklande och skadeförebyggande perspektiv.

En viktig aspekt i utbildningen är hur du i din roll kan stödja och motivera dina klienter att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Kursen vänder sig till dig som har förkunskaper motsvarande vår Hälsocoachutbildning eller liknande. Läs mer (länk)

Vi strävar efter att variera arbetsformer och du kommer därför att arbeta både teoretiskt och praktiskt. En viktig del av kursen är den som du genomför praktiskt tillsammans med klienter inom alla tre områden.

Certifieringen till PT och kostrådgivare kommer att bedrivas i huvudsak på distans och innehåller en praktisk tillämpningsdel samt en skriftlig reflektion och analysdel. Arbetet bedöms och godkänns utifrån Branschrådet för hälsas bedömningskriterier.

Utbildning och certifiering i massage kommer att genomföras på plats i Örnsköldsvik och innehåller bland annat teoretiska och praktiska genomgångar, klientpraktik samt certifiering. Läs mer under kompetensbeskrivning.

Kursen vänder sig till dig som har

Genomgått en ettårig, eftergymnasial hälsoutbildning på folkhögskola eller motsvarande utbildning.

Kvalitetssäkring och certifiering

Våra utbildningar kvalitetssäkras av Kroppsterapeuternas Yrkesförbund och Branschrådet för hälsa.

Syftet med certifieringen är att så långt det är möjligt säkerställa att den certifierade innehar de kvalifikationer som respektive kompetensbeskrivning innebär. Ett godkänt certifikat är en kvalitetssäkring och skapar goda förutsättningar för anställning.

  • Kompetensbeskrivning Kostrådgivare (länk)
  • Kompetensbeskrivning Personlig tränare (länk)
  • Kompetensbeskrivning Massör (länk)