Certifiering till Personlig Tränare, Kostrådgivare och Massör

Information om kursstarter med anledning av covid-19/coronaviruset

Oavsett om smittspridningen av coronaviruset har mattats av eller inte kommer kurser på Örnsköldsviks folkhögskola att starta höstterminen 2020 enligt plan. Om samhällsspridningen av coronaviruset har avtagit och Folkhälsomyndighetens rekommendationer medger det, kommer kursen att genomföras enligt kursplan på plats på skolan.

Om läget ser ut som det gör nu (april 2020) eller förvärras, kommer kursen att inledas med ett distansupplägg till dess att vi får samlas på skolan igen. Oavsett så är du varmt välkommen att söka våra kurser! Om du har några frågor får du gärna kontakta kursansvarig.

En omfattande och kvalitetssäkrad påbyggnadsutbildning. Kursen riktar sig till dig som har läst en ettårig eftergymnasial utbildning inom hälsa på folkhögskola eller motsvarande.

Syftet med kursen är att ge fördjupade och förberedande kunskaper för att arbeta med träning, kost och massage ur ett hälsofrämjande, prestationsutvecklande och skadeförebyggande perspektiv. Här får du dem verktyg som krävs för att arbeta inom tränings- och/eller hälsobranschen.

En viktig aspekt i utbildningen är hur du i din roll kan stödja och motivera dina klienter att utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Kursen vänder sig till dig som

  • Har genomgått en ettårig, eftergymnasial hälsoutbildning på folkhögskola eller motsvarande utbildning

Kursens upplägg

Du väljer själv vilken/vilka inriktningar du vill certifiera dig inom; personlig tränare, kostrådgivare och/eller massör. Vi strävar efter att variera arbetsformer och du kommer därför att arbeta både teoretiskt och praktiskt. En viktig del av kursen är den som du genomför praktiskt tillsammans med klienter.

Certifieringen till personlig tränare och/eller kostrådgivare kommer att bedrivas i huvudsak på distans och innehåller en praktisk tillämpningsdel samt en skriftlig reflektion och analysdel. Arbetet bedöms och godkänns utifrån Branschrådet för hälsas bedömningskriterier. Studietakten ligger på 25% för certifiering personlig tränare och 25% för certifiering kostrådgivare.

Utbildning och certifiering i massage kommer att genomföras på plats i Örnsköldsvik och innehåller bland annat teoretiska och praktiska genomgångar, klientpraktik samt certifiering. Studietakten ligger för certifiering massör på 50%. Läs mer om kompetensbeskrivning längre ner på sidan.

Kvalitetssäkring och certifiering

Utbildningen kvalitetssäkras av Kroppsterapeuternas Yrkesförbund och Branschrådet för hälsa. Syftet med certifieringen är att så långt det är möjligt säkerställa att den certifierade innehar de kvalifikationer som respektive kompetensbeskrivning innebär. Ett godkänt certifikat är en kvalitetssäkring och skapar goda förutsättningar för anställning.

Läs mer om kompetensbeskrivningarna här

Ansök om certifiering

Du ansöker om certifiering genom att ladda ner och fylla i nedanstående blankett. Den lämnas sedan till den skola där du genomför utbildningen.

Ladda ner certifieringsblanketten här

Du behöver även göra en ansökan för respektive certifieringsdel i Schoolsoft. Länkar till respektive ansökningsformulär hittar du här på sidan under rubriken "Ansökan höstterminen 2020".