Besök? Regionens hus i Härnösand stängt för renovering

Regionens hus i Härnösand har stängt inför renovering från oktober 2021.

Större delen av den centraladministrativa verksamheten, inklusive politisk- och tjänstemannaledning, har flyttat till Närvård Härnösand, Södra vägen 3-5.

Undantag är Regional utveckling som finns kvar i befintliga lokaler på Storgatan 1, Härnösand.

Det finns ingen central reception vid Närvård Härnösand. Du som besöker våra administrativa verksamheter behöver därför förboka ditt möte.

Regionens diarium

Regionens diarium samt brevlåda finns vid Närvård Härnösand, östra entrén. 


Tillbaka till toppen