Kontaktvägar till tjänstemän och politiker

Skicka ett e-postmeddelande till regionens officiella e-postadress: region.vasternorrland@rvn.se.

Förtroendemannaregistret

Sök politiker i förtroendeannaregistret eller gå via de politiska partiernas lokala webbsidor, som länkas från sidan "Dialog - så kan du påverka".

Förtroendevalda och politisk organisation

Dialog - så kan du påverka

Personlig e-postadress

De nationella tecknen å, ä och ö används ej i adressen. Principen för en personlig e-postadress är fornamn.efternamn@rvn.se

Använd inte e-post om det gäller frågor om din hälsa eller vård eller för att kontakta enskilda medarbetare i vården! Det är inte en säker kommunikationskanal, och är sårbart om medarbetaren inte är i tjänst.  


Tillbaka till toppen