Ung kvinna väntar på en buss. Hon tittar upp från sin mobiltelefon

Dialog - så kan du påverka

Det grundläggande sättet att påverka i en representativ demokrati som Sverige är att rösta. När det är val lägger du din röst på det parti som du tror kan utforma Region Västernorrlands verksamheter på det sätt som du tycker är bäst.

Håll dig uppdaterad om frågor som intresserar dig

Grunden är att du skaffar dig kunskap om den fråga du är intresserad av. Vem eller vilka har ansvaret? Hur och var fattas besluten?

Håll dig uppdaterad genom att läsa på Region Västernorrlands webbplats, söka i diariet, eller ställa frågor till tjänstemän och politiker.

Många beslut fattas av chefer för verksamheter och förvaltningar. Innan något bestäms pågår planeringsprocesser, där olika lösningar och förslag undersöks, diskuteras och värderas.

Offentlighetsprincipen ger dig rätt att läsa alla dokument som skrivs inom eller kommer in till Region Västernorrland. Undantag är sekretessbelagda handlingar, till exempel patientjournaler, och rent arbetsmaterial.

Ta del av möten och beslut

Du kan ta del av föredragingslistor och protokoll för möten. 

Föredragningslistor

Protokoll

Regionfullmäktiges sammanträden är offentliga – alla är välkomna att att ta del av sammaträdena. 

Du kan följa sammanträdena i direktsändning via webb-tv eller ta del av dem i efterhand här på webbplatsen.

Regionfullmäktige via webb-tv

Dialog

Samtliga politiska organ har ett uppdrag att föra dialog med invånarna. Du kan också vända dig till regionens förtroendevalda.

Information om kontaktuppgifter hittar du via förtroendemannaregistret eller via respektive politiska partis webbplatser. 

Gå till partiernas lokala webbplatser

Förtroendevalda och politisk organisation

Lämna synpunkter och förslag

Lämna eller skicka dina synpunkter och förslag till en ansvarig tjänsteman eller politiker.

Du kan skicka ett e-postmeddelande direkt till den ansvarige, eller till diariet, som registrerar din fråga och vidarebefordrar meddelandet till rätt person.

Om du vill påverka något som rör en enskild person, till exempel vård, behandling och omhändertagande av en patient, bör du i första hand vända dig till den berörda personalen, verksamheten eller dess ledning.

Vi har särskilda formulär för kontakt om du är missnöjd med vården.

Du kan också vända dig till Patientnämnden Region Västernorrland. Politikerna går normalt inte in i ärenden som rör enskilda personer.


Tillbaka till toppen