eFrikort - För privata tandvårdskliniker

Hantering av eFrikort beror på om ni använder SITHS-kort eller inte.

Om ni använder SITHS-kort

Om ni använder SITHS-kort i er verksamhet ska ni själva använda eFrikort. För att logga in i tjänsten krävs förutom SITHS-kort:

 • Uppgifter i HSA-katalogen
  • Medarbetaruppdrag
  • Systemroll för eFrikort (EFK;Användare)
 • Att ni är upplagda som vårdgivare i eFrikort. Regionens administratörer hjälper er med det.

När detta är uppfyllt kommer ni att kunna använda tjänsten på samma sätt som regionens användare.

När ni använder eFrikort blir hanteringen av ett patientbesök enligt:

 • Ni loggar in eFrikort med hjälp av ert SITHS-kort.
 • Vid besöket kontrollerar ni om patienten har frikort eller hur mycket som återstår att betala innan frikort uppnås i eFrikort.
  • Om en patient har kvar sitt fysiska högkostnadskort kontrollerar ni att alla stämplingar på kortet finns i eFrikort och eventuella stämplingar som saknas registrerar ni manuellt. Efter det kan ni kasta det fysiska kortet.
 • Efter besöket registrerar ni betalningen för det aktuella besöket manuellt i eFrikort.

Tjänsten eFrikort - se användarhandbok och support

Fortsätt läs under rubriken "Nästa steg".

Om ni inte använder SITHS-kort

Om ni inte använder SITHS-kort kommer ni inte att kunna använda tjänsten eFrikort eftersom inloggning i eFrikort kräver SITHS-kort. I och med det måste ni hantera besöket manuellt.

 • Inför ett patientbesök som omfattas av högkostnadsskyddet ringer ni ett av de nummer som anges nedan för att kontrollera om patienten har frikort eller hur mycket som återstår att betala innan frikort uppnås.
 • Efter besöket ringer ni samma nummer och anger hur mycket som patienten betalat för besöket. Medarbetare inom regionen registrerar sedan betalningen manuellt i eFrikort.
 • Om patienten har ett fysiskt högkostnadskort som medför en lägre avgift för besöket än de uppgifter som ni fått på telefon så gäller den lägsta avgiften för besöket. Patienten ska efter besöket hänvisas till receptionen på något av regionens sjukhus för att få sina uppgifter i eFrikort korrigerade.

För att detta ska fungera behöver vi uppgifter från er om namn på och telefonnummer för de kliniker som kommer att ringa regionen.

Ombud för SITHS-kort

Om ni istället för att använda den manuella rutinen vill införskaffa SITHS-kort kan ni göra det via något ombud, exempelvis:

 • Almaso för tandvården AB
 • MYBW Office Management Gruppen Holding AB
 • IT Omsorg i Stockholm AB
 • Omsorg & Behandling 1 AB
 • Svensk e-identitet AB

Fler krav för inlogg

För att logga in i eFrikort krävs förutom SITHS-kort:

 • Uppgifter i HSA-katalogen
  • Medarbetaruppdrag
  • Systemroll för eFrikort (EFK;Användare)
 • Att ni är upplagda som vårdgivare i eFrikort. Regionens administratörer kan hjälpa er med det.

HSA och SITHS - om tjänsterna på inera.se

Nästa steg

Om ni använder SITHS-kort inom er verksamhet vill vi att ni så snart som möjligt att ni återkommer till regionens support för eFrikort enligt nedan med:

 • HSA-ID för er som vårdgivare
 • HSA-ID för alla vårdenheter som kommer att använda tjänsten

Om ni inte använder SITHS-kort inom er verksamhet vill vi att ni så snart som möjligt återkommer till regionens support för eFrikort enligt nedan med:

 • Namn på och telefonnummer för de kliniker som kommer att ringa regionen

För den manuella hanteringen ska följande telefonnummer användas:

 • Sundsvall och Härnösand: 060-18 10 80
 • Sollefteå och Kramfors: 0620-195 11
 • Örnsköldsvik: 0660-896 82

Support eFrikort

Regionens support för eFrikort: support.efrikort@rvn.se

Har ni frågor eller vill ha mer information tveka inte att kontakta oss.


Tillbaka till toppen