Privata vårdgivare inom LOV som använder NCS Cross

Användandet regleras på samma sätt som övrigt IT-stöd inom LOV. Regionens rutiner för eFrikort ska följas. Det är samma rutiner som gäller för regionens egna användare.

Vid besök ska kontroll av om patienten har frikort eller hur mycket som återstår att betala innan frikort uppnås ske i eFrikort.

Inloggning i eFrikort sker med hjälp av ordinarie SITHS-kort.

Om patienten har kvar sitt högkostnadskort ska stämplingarna på kortet kontrolleras mot eFrikort och eventuella stämplingar som saknas registreras i tjänsten. Betalningar som registreras i NCS Cross som ingår i högkostnadsskyddet förs automatiskt över till eFrikort.

Rutiner finns på regionens intranät (logga in för att läsa): Elektroniskt högkostnadsskydd - RVN Intranät

Avtal gällande hantering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, så kallat personuppgiftsbiträdesavtal, regleras inom LOV och behöver inte tecknas specifikt för eFrikort.

Krav för att logga in

För att logga in i eFrikort webbapplikation krävs:

  • SITHS-kort
  • Uppgifter i HSA-katalogen
    • Medarbetaruppdrag
    • Systemroll för eFrikort (EFK;Användare). Regionens OBS-förvaltning hjälper er med det.
  • Att ni är upplagda som vårdgivare i eFrikort. Regionens administratörer hjälper er med det.

Kontakt support

Regionens support eFrikort: support.efrikort@rvn.se

Har ni frågor eller vill ha mer information tveka inte att kontakta oss.


Tillbaka till toppen