eFrikort - För privata vårdgivare inom den nationella taxan

För vårdgivare inom den nationella taxan finns två alternativ för hantering av högkostnadsskyddet:

 • Användande av ett journalsystem som är anslutet till eFrikort
 • Användande av Pricomp

Journalsystem som har stöd för anslutning

Några av de journalsystem som används av vårdgivarna inom den nationella taxan har stöd för anslutning till eFrikort. Genom anslutningen är patientens högkostnads och frikortsuppgifter tillgängliga i journalsystemet. För närvarande har följande journalsystem stöd för anslutning:

 • SG-X
 • Clinicbuddy
 • Webdoc

Några leverantörer utvecklar stöd för anslutning som kommer att vara tillgängliga i kommande versioner. Regionen kommer att lägga till dem löpande.

För att använda anslutningen från journalsystemet krävs att:

 • Vårdgivaren, vårdenheten och användaren är registrerade i HSA-katalogen. Region Västernorrland hjälper till med det.
 • Registrering i HSA-katalogen förutsätter att ett avtal upprättas mellan vårdgivaren och Region Västernorrland.
 • Journalsystemet är konfigurerat med uppgifter från HSA-katalogen. Vårdgivaren konfigurerar detta på egen hand eller tar hjälp av journalsystemleverantören.
 • Vårdgivaren är tillagd i eFrikort. Region Västernorrland hanterar det.

Pricomp om journalsystem inte stödjer anslutning

Om journalsystemet inte har stöd för anslutning ska du använda Pricomp. Nästa version av tjänsten Pricomp kommer att ha stöd för att kontrollera om patienten har frikort eller hur mycket som återstår att betala tills frikort uppnås. Under en övergångsperiod, till dess att den nya versionen av Pricomp lanserats, kommer dagens manuella rutiner att tillämpas.

Efter lanseringen av den ny versionen av Pricomp med stöd för eFrikort hanteras besöken enligt:

 • Inför ett patientbesök som omfattas av högkostnadsskyddet kontrolleras i Pricomp om patienten har frikort eller hur mycket som återstår att betala innan frikort uppnås.
 • Efter besöket registreras i Pricomp hur mycket som patienten betalat för besöket.

I senare versioner (inte nästa version) av Pricomp kommer stöd för att ange HSA-uppgifter för vårdgivare och vårdenhet att införas. När detta sker behöver vårdgivaren registreras i HSA-katalogen. Region Västernorrland hjälper till med det.

Nästa steg

Återkom så snart som möjligt till regionens support för eFrikort enligt nedan med uppgifter om:

 • Om det egna journalsystemet eller Pricomp kommer att användas
 • Namnet på journalsystemet om det kommer att användas
 • Uppgifter för registrering i HSA-katalogen
 • Vårdgivarens organisationsnummer
 • Vårdgivarens namn
 • Namn, tilltalsnamn och personnummer för ansvarig person hos vårdgivaren
 • Syftet med vårdgivaren (Forvård, Fysioterapi, …)

Kontrollera om patient har frikort

Vid behov kan följande telefonnummer kan användas för att kontrollera om en patient har frikort eller hur mycket som återstår att betala innan frikort uppnås:

Sundsvall och Härnösand: 060-181080

Sollefteå och Kramfors: 0620-19511

Örnsköldsvik: 0660-89682

Regionens support för eFrikort: support.efrikort@rvn.se

Har ni frågor eller vill ha mer information tveka inte att kontakta oss.


Tillbaka till toppen