Fyra pusselbitar som illustrerar hjälpmedelsguidens uppdelning av behov.

Behovstrappor

Behovstrappor visar vilka kriterier som gäller för förskrivning av individuellt utprovade hjälpmedel i Västernorrland. Trappa ska användas tillsammans med policy och riktlinjer för förskrivning av individuellt utprovade hjälpmedel.

Fyra behovsområden:

  1. Förflytta sig
  2. Kommunicera
  3. Aktiviteter i dagliga livet
  4. Vård och behandling

Behovsområdena illustreras som olika pusselbitar. Bakom varje pusselbit finns en behovstrappa. På trappans första steg finns de grundläggande behov som först ska tillgodoses, på trappans andra steg de behov som kommer därefter och så vidare.


Tillbaka till toppen