Trygg, säker och samordnad vård- och omsorgsprocess

Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård syftar till att främja en god vård och omsorg för patienter som efter utskrivning behöver insatser från kommun och öppen vård.


Tillbaka till toppen