Infestationer

 

Huvudlöss
dimetikon + växtoljor Linicin (lösning), från 6 mån
  Hedrin Once (spraygel), från 6 mån 
  Nyda (spray), från 2 år
  Paranix sensitive (lösning), från 6 mån
  Paranix (spray), från 2 år
  Paranix (schampo), från 2 år
  Linicin (schampo), från 2 år
Skabb
bensylbensoat + disulfiram Tenutex (kutan emulsion, EF) även spädbarn och gravida 

 

Huvudlöss, andrahandsval
bensylbensoat + disulfiram Tenutex (kutan emulsion, EF) även spädbarn och gravida


Skabb

Instruktion för vårdpersonal samt patientinformation.
Vid skabbutbrott inom äldreomsorgen krävs samordnade insatser oftast mellan primärvård, vårdhygien och kommunal ssk. Observera att klåda kvarstår flera veckor efter Tenutexbehandlingen, vilket är ett tecken på allergisk reaktion mot själva skabbdjuret. Klådan kan behandlas med grupp III-steroid.

Läs mer

Läkemedelsverket, Behandlingsrekommendation Huvudlöss

1177, Om huvudlöss

1177, Om skabb