Eksem

 

Hudskyddande och uppmjukande medel
karbamid Canoderm * 
(kräm, fetthalt 22 %, kutan emulsion fetthalt 20 %)
glycerol,
även spädbarn
Miniderm * 
(kräm, fetthalt 24 %, kutan emulsion, fetthalt 19 %)
propylenglykol,
även spädbarn

Propyderm
(kräm, fetthalt 24 %)
Propyless 
(kutan emulsion, fetthalt 9 %)

Oviderm (kräm, fetthalt 20 %)

propylenglykol+mjölksyra  
Grupp I-steroider (milda)
hydrokortison

Hydrokortison (kräm, salva)
Mildison Lipid (kräm) 
fetare kräm

Grupp II-steroider (medelstarka)
klobetason Emovat (kräm, salva)
hydrokortisonbutyrat Locoid (kräm, salva)
Locoid Lipid (kräm) (fetare kräm, till torra fjällande partier och psoriasis)
Grupp III-steroider (starka)
betametason Betnovat (kräm, salva)
mometason Elocon * (salva)
Ovixan (kräm)
Starka steroider + andra substanser
betametason + salicylsyra Diprosalic (salva)
Eksem i hårbotten
betametason Betnovat (kutan emulsion, lösning)
(emulsionen svider mindre än lösningen)
Schampo: se under Ansikte och hårbotten.
Avfjällande medel, vid kraftig fjällning: se under Psoriasis
Infekterat eksem hos vuxna
betametason + kliokinol Betnovat med chinoform (kräm)

 

Hudskyddande och uppmjukande medel, andrahandsval 
propylenglykol + mjölksyra

Locobase LPL
(kräm,fetthalt 49 %) keratolytisk, från c:a skolåldern

 

Lindrigt eksem: Grupp I-steroid x 2 i 1–2 veckor
Måttligt eksem: Grupp II-steroid x 2 i 1-2 veckor
Svårt eksem: Grupp III-steroid x 1 i 1-2 veckor
alternativt Grupp IV steroid x 1 i 1-2 veckor.

För alla grupper av steroider gäller att underhållsbehandling kan behövas två gånger per vecka under en månad ev. längre för att undvika recidiv. Kom ihåg att använda mjukgörande flitigt. Propylenglykol är bra vid seborroiskt eksem eftersom det reducerar jästsvamp.

För utskrift finns patientinformation "Smörjschema":

Atopiskt eksem

En grupp I steroid kan användas under lång tid utan risk för hudatrofi medan grupp II-III-steroid ska användas kortare perioder. Behandla tills eksemet har läkt och sedan 2 gånger per vecka i ytterligare 2-4 veckor. I ansiktet särskilt runt ögon och mun används främst grupp I-steroid. 

Frekvent användning av mjukgörande rekommenderas under eksembehandling och sedan på torr hud och alltid efter dusch. Ett eksem som inte läker kan vara ett tecken på infektion.

Hudmedel, mjukgörande alla sorter, utvärtes, beräknad åtgång i gram för
behandling två gånger dagligen i en vecka:

Ålder Hela kroppen (g) Bålen (g) Armar och ben (g)
6 mån 35 15 20
- 4 år 60 20 35
- 8 år 90 35 50
- 12 år 120 45 65
Vuxen (70 kg) 170 60 90

 

Mjukgörande till barn

Barn kan uppleva att mjukgörande svider. Miniderm har mindre problem med sveda och kan därför vara ett alt. för ffa små barn, även Propyderm kan fördras av barn men vissa tycker att den också svider. Produkter innehållande karbamid 5 % är lämpliga från ungefär skolåldern.
Locobase LPL (mjölksyra +propylenglykol) är lämplig från ca skolåldern. Den är keratolytisk och avsedd för förtjockade hudpartier. Undvik dock hörselgångarna och att få krämen i ögonen, i öppna sår eller på hud med svår barriärskada. Gäller även andra produkter innehållande propylenglykol (Propyderm, Propyless samt extemporeprodukter från APL).
Barn med atopiskt eksem som får kortison förskrivet bör också ha mjukgörande förskrivet på recept. Utan indikation atopiskt eksem kan mjukgörande köpas receptfritt.
Både Miniderm och Propyderm finns receptfri i både liten och stor förp med pump.

Infekterat eksem

Vuxna: Behandla med Betnovat med chinoform en - två gånger dagligen, max 2-3 veckor.
Barn: Vid svårare infekterade eksem hos barn: överväg antibiotika peroralt.