Bensår

 

Bensår
Odla alltid före start av antibiotikabehandling. Vid behov påbörja behandling före odlingssvar
Vid växt av betahemolytiska streptokocker typ A, typ C, typ G
fenoximetylpenicillin
Fenoximetylpenicillin * 1g x 3 i 10 dygn
klindamycin 
Clindamycin * 300 mg x 3 i 10 dygn (vid pc-allergi)
Vid växt av Staphylococcus aureus och kliniska infektionstecken enligt text nedan
fluklokacillin Flukloxacillin * 1g x 3 i 10 dygn
klindamycin  Clindamycin * 300 mg x 3 i 10 dygn (vid pc-allergi)

 

Allmänt

Den vanligaste orsaken till bensår är venös insufficiens, kompressionsbehandling är därför viktig. Bensår är alltid koloniserade med bakterier, nedanför midjan är växt av tarmbakterier (E. coli, pseudomonas och enterokocker) vanligt. Indikation för antibiotikabehandling är växt av betahemolytiska streptokocker. Bensår är vanligen också koloniserade med Staphylococcus aureus men behandlas endast vid kliniska infektionstecken (tilltagande rodnad i huden runt såret, ökad sårsmärta och/eller ökad sårvätskning). 
MRSA-fynd anmäls enligt smittskyddslagen och poliklinisk remiss skrivs till barn- eller infektionskliniken. Antibiotika rekommenderas i regel inte vid förekomst av Pseudomonas (som ger riklig sårvätskning och färgar kompresser gröna). Kom ihåg att god nutrition också är viktigt – svårt med läkning vid proteinbrist.

Hud- och sårrengöring

Skydda sårkanter med Cavilon, Silikonsalva (Aldanex) eller Zinksalva.

Renrutin

Används om inget annat ordinerats av läkare. Ljummet kranvatten som fått rinna 1-2 minuter före användning.

Sterilrutin

Vid operationssår och infektionskänslig patient. När sår står i förbindelse med led eller annan steril kroppsdel. Såren tvättas med Natriumklorid 9 mg/ml.