Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Projektledare, Läsfrämjande med inriktning tillgänglighet

Arbetsplatsbeskrivning

Region Västernorrland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionen, hälso- och sjukvården och tandvården. Hos oss får du möjlighet till ett arbete där du gör skillnad för invånarna, i ett län som erbjuder både aktivitet och avkoppling.

Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Du får tillgång till regionens friskvårdsanläggningar i Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik samt Sollefteå. Genom din anställning hos oss har du flera anställningsförmåner som exempelvis tillägg till föräldraförsäkringen, extra semesterdagar när du fyllt 40 år, möjlighet att löneväxla till tjänstepension. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. Region Västernorrlands arbetsplatser är rökfria och vi tillämpar rökfri arbetstid.

Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Regional utveckling utgör tillsammans med hälso- och sjukvård och tandvård regionens tre kärnverksamheter. Förvaltningen har en bred verksamhet som omfattar tillväxt, kollektivtrafik och infrastruktur, miljö och hållbarhet, folkhälsa, kultur och folkbildning samt internationellt samarbete.

Kulturenheten är en del av förvaltningen Regional utveckling. Här arbetar vi för tillgänglig kultur i hela regionen. I enheten ryms regional kultur- och kulturarvsutveckling, konstfrämjande, konstnärlig gestaltning och biblioteksverksamhet. Genom samfinansierade verksamheter ansvarar vi även för regional scenkonst, regional museiverksamhet samt film och- hemslöjdsfrämjande verksamhet.

Vid Regionbibliotek Västernorrland arbetar du för regional utveckling och ett hållbart och demokratiskt samhälle genom ökad delaktighet och tillgänglighet till kunskap för regionens invånare. I regionbibliotekets uppdrag ingår Regional biblioteksverksamhet med läs och litteraturfrämjande samt en verksamhet för lättillgängliga nyheter och inläsningstjänst och en regional taltidning.

Regional biblioteksverksamhet är en del av kultursamverkansmodellen och regleras av förordning SFS 2010:2012. Verksamheten arbetar utifrån statlig kulturpolitik, förordning för regional kultur samt bibliotekslag och utifrån relevanta regionala planer och policys. Regional kulturplan för 2019-2022 och regional biblioteksplan för Västernorrland 2019-2022 är styrande för verksamheten. Arbetet vid regionbiblioteket sker i samverkan med aktörer inom vår egen organisation och med regionens kommuner samt civilsamhällets aktörer. I det regionala biblioteksutvecklingsuppdraget samverkar vi med folkbiblioteken i länet för att stödja samarbeten, verksamhetsutveckling och kvalitet.

Arbetsuppgifter

I projektet Läsfrämjande med inriktning tillgänglighet ingår följande uppdrag:
- Kartlägga biblioteksverksamheter och biblioteksrelaterade förutsättningar i Västernorrland för den dubbelt prioriterade gruppen barn med funktionsnedsättningar, och i första hand verksamheter för barn 6 - 12 år med neuropsykiatrisk eller intellektuell funktionsnedsättning. Fokus kommer att ligga på läsfrämjande arbete och dess relation till bemötande, fysiska rum och digitala metoder,
- Kartläggningen består även i att undersöka nya samarbetsformer med aktörer utanför biblioteksvärlden och att hitta goda exempel både från länet och nationellt.
- Utifrån kartläggningen formulera utvecklingsområden för biblioteken, så att de bättre kan svara mot målgruppens behov och önskningar.
- I uppdraget ingår även att delta i regionbibliotekets arbete med att utforma relevanta fortbildningstillfällen i länet, samt att skriva en slutrapport.
- Under projektet deltar du i verksamhetsmöten på Regionbibliotek Västernorrland och samverkar vid nätverksträffar.

Information via sociala medier samt möten via digitala verktyg är en del av regionbibliotekets verksamhet.

Prioriterade områden som tillgänglighet, hållbarhet, mångfald och inkludering är allas vårt ansvar, liksom bibliotekens prioriterade grupper. Ditt arbete sker i dialog med bibliotek, regionala kultur- och bildningsaktörer, kulturskapare och civilsamhälle med flera.

Kvalifikationer

För att söka det här uppdraget behöver du ha relevant utbildning för arbetsuppgifterna på minst högskolenivå. Vi ser utbildning inom exempelvis pedagogik, bibliotek, kultur, litteratur, beteendevetenskap som meriterande.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av utvecklingsarbete i verksamheter för barn med neuropsykiatriska eller intellektuella funktionsnedsättningar då det är den primära målgruppen för projektet. Har du tidigare också arbetat med biblioteksarbete och läsfrämjande eller projekt och metodutveckling är det värdefulla erfarenheter och något som kommer underlätta genomförandet av uppdraget. Uppdraget kräver god kommunikation och du behöver kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska och engelska. Ytterligare språkkompetens, exempelvis minoritetsspråk ser vi som meriterande.

I rollen som projektledare behöver du har god förmåga att ta initiativ, sätta igång aktiviteter och är fokuserad på att uppnå mål och resultat. Projektformen ställer också krav på att du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt samt sätter upp och håller tidsramar. För att trivas i rollen behöver du vara utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Du är bra på att skapa kontakter och underhålla relationer.

Tjänsten är placerad i Härnösand. Tjänsten är en visstidanställning med starttid enligt överenskommelse och som längst tom 2021-06-30. Arbetet som bibliotekskonsulent innebär en hel del resande, främst inom länet, men även i övriga Sverige. Övernattningar kan förekomma i samband med tjänsteresor. Körkort B behöver du ha i vårt vidsträckta län.

I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att anställningsintervjuer kan bli aktuellt innan ansökningstiden har gått ut.


Anställning

Allmän visstidsanst

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2020-09-27
Sök jobbet här

Upplysningar/fackliga kontaktpersoner

Maria Oldenmark
Regional Kulturchef
Telefon: +4661180263

Sofia Lundin
SACO
Telefon: +4661184031