Verksamhetschef till Rättspsykiatriska regionkliniken

Arbetsplatsbeskrivning

Region Västernorrland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionen, hälso- och sjukvården och tandvården. Hos oss får du möjlighet till ett arbete där du gör skillnad för invånarna, i ett län som erbjuder både aktivitet och avkoppling.

Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Du får tillgång till regionens friskvårdsanläggningar i Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik samt Sollefteå. Genom din anställning hos oss har du flera anställningsförmåner som exempelvis tillägg till föräldraförsäkringen, extra semesterdagar när du fyllt 40 år, möjlighet att löneväxla till tjänstepension. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. Region Västernorrlands arbetsplatser är rökfria och vi tillämpar rökfri arbetstid.
Rättspsykiatriska regionkliniken, RPK, är i dag en av de så kallade "regionklinikerna" för vård av patienter överlämnade enligt lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). Verksamheten har också uppdrag att vårda särskilt vårdkrävande patienter enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Kliniken har idag 101 vårdplatser, uppdelade på 8 avdelningar, lokaliserade både i Nacksta samt vid Länssjukhuset i Sundsvall.

Verksamheten befinner sig i en expansiv fas med till- och ombyggnation av fastigheten vid Mejselvägen 29 i Nacksta, Sundsvall. Verksamheten kommer att växa med ca 35 vårdplatser och även fördubblas avseende lokalyta och därmed bli en av Sveriges största kliniker med denna inriktning. Expansionen innebär många utmaningar avseende byggnadsprojektet i sig, rekrytering av vårdresurser inför framtiden och uppbyggnaden av en större välfungerande organisation med allt vad detta innebär.

Arbetet utförs utifrån en vårdprocess i linje med relevanta nationella vård- och insatsprogram med många samspelande professioner samt ett välfungerande certifierat kvalitets- och ledningssystem.

Vi söker nu verksamhetschef till Rättspsykiatriska regionkliniken med placering i Sundsvall. Anställningen är en tillsvidareanställning i grundprofessionen och chefsförordnandet är tidsbegränsat på 4 år med Regionens ledarskapspolicy som riktmärke. Chefer i Region Västernorrland företräder arbetsgivaren och utövar ett ledarskap som har sin grund i god självinsikt och präglas av ärlighet, öppenhet, ansvarskänsla och personligt mognad.

Arbetsuppgifter

Kliniken har ifrån första januari 2023 två ansvarsområden med respektive verksamhetschef. Dessa två områden är "Rättspsykiatriska sluten- och öppenvårdkliniken" samt "Rättspsykiatriska klinikövergripande resursverksamheten", vilket denna tjänst avser. Verksamhetscheferna är direkt underställda områdesdirektören för vårdområde rättspsykiatri och ingår i områdets ledningsgrupp.

Som verksamhetschef för "RPK klinikövergripande resursverksamheten" har man det samlande organisatoriska ansvaret för flera enheter med klinikövergripande inriktning och personalresurser. Detta innefattar den administrativa enheten, den pedagogiska enheten, övergripande vårdresursenheten, säkerhetsentrén samt FoU-enheten. Tjänsten innebär totalt 38 medarbetare i linjeorganisationen varav 19 direkt underställda såsom exempelvis kuratorer, administrativ personal, psykologer, enhetschefer osv.

Rollen som verksamhetschef innebär att arbeta utifrån delegation från vårdområdesdirektören avseende brandsäkerhet, arbetsmiljö samt miljö. Verksamhetschefen har det fulla ansvaret för verksamhet, personal, ekonomi, budget kvalitet, verksamhetsplanering- och uppföljning samt för att facklig samverkan sker inom verksamheten i ett gemensamt verksamhetsråd och arbetar och bidrar till en god arbetsmiljö utifrån regionens vision och värderingar.

Kliniken har ett välfungerande certifierat kvalitets- och ledningssystem enligt ISO 9001:2015 och tjänsten innebär verksamhetsutveckling riktat gentemot ständiga förbättringar i kvalitet och säkerhet.

Vill du veta mera, gå in på vår hemsida www.rvn.se/rpk

Kvalifikationer

Vi söker dig som har akademisk examen som vi bedömer relevant för befattningen och verksamhetsområdet samt ledarskapsutbildning. Specialistutbildning motsvarande magisterexamen inom psykiatri, psykologi eller omvårdnad samt utbildning rörande säkerhetsfrågor och säkerhetsorganisation är meriterande. Du behärskar svenska och engelska med en mycket god språklig förmåga i såväl tal som skrift med en vana av avancerad ärendeberedning. B-körkort är ett krav.

Du har gedigen chef- och ledarskapserfarenhet med minst fem års erfarenhet av personal- och budgetansvar, erfarenhet av vård- och verksamhetsutveckling och vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation. Då verksamheten står inför stora förändringar och du som verksamhetschef har en nyckelroll i detta arbete är det meriterande om du har tidigare erfarenhet av att leda andra i förändring samt driva förändringsarbete. Vidare är det meriterande om du har arbetslivserfarenhet från rättspsykiatrisk vård och organisation, arbete med kvalitets- och ledningssystem, säkerhetsskyddsarbete, arbete med av analys- och uppföljning, forskningsarbete samt avancerad ärendeberedning.

Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna och ditt ledarskap präglas av tillit, dialog och delaktighet. Du har en personlig mognad som gör att du med goda resultat kan leda och motivera. Vidare har du en god helhetssyn och väger samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden, visar gott omdöme vid uttalanden, ageranden och beslut och en utvecklad förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer. Du har en hög kvalitetsmedvetenhet och handlar i enlighet med fattade beslut, verksamhetsplanen, mål, policyer och riktlinjer. I denna rekrytering använder vi test.

Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med alla möjliga bakgrunder och förutsättningar. Rättspsykiatriska regionkliniken tillämpar registerkontroll samt drogtest innan beslut om anställning.

Anställning

Tidsbegr Chefsskap

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2022-12-11
Sök jobbet här

Upplysningar/fackliga kontaktpersoner

Magnus Kristiansson
Områdesdirektör
Telefon: +4660183983

Henriette Eriksson
Kommunal Västernorrland
Telefon: 010-442 67 61

Elisabeth Haraldsson
SACO
Telefon: 070-2402832

Ylva Byström
Vision
Telefon: 070-6328036

Peter Wallner
Vårdförbundet
Telefon: 060-181950

Jeanette Saure
HR-konsult
Telefon: +4660181279


Tillbaka till toppen