Tillförordnad Enhetschef Säkerhetsentrén, Rättspsykiatriska Regionkliniken

Arbetsplatsbeskrivning

Region Västernorrland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionen, hälso- och sjukvården och tandvården. Hos oss får du möjlighet till ett arbete där du gör skillnad för invånarna, i ett län som erbjuder både aktivitet och avkoppling.

Rättspsykiatriska regionkliniken, RPK, är i dag en av de så kallade "regionklinikerna" för vård av patienter överlämnade enligt lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). Verksamheten har också uppdrag att vårda särskilt vårdkrävande patienter enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Kliniken har idag 101 vårdplatser, uppdelade på 8 avdelningar, lokaliserade både i Nacksta samt vid Länssjukhuset i Sundsvall.

Verksamheten befinner sig i en expansiv fas med till- och ombyggnation av fastigheten vid Mejselvägen 29 i Nacksta, Sundsvall. Verksamheten kommer att växa med ca 35 vårdplatser och även fördubblas avseende lokalyta och därmed bli en av Sveriges största kliniker med denna inriktning. Expansionen innebär många utmaningar avseende byggnadsprojektet i sig, rekrytering av vårdresurser inför framtiden och uppbyggnaden av en större välfungerande organisation med allt vad detta innebär.
Säkerhetsentrén är en egen enhet belägen vid Mejselvägen 29. Den bemannas av 10 säkerhetsoperatörer och en tekniker. Enhetens uppdrag är att tillhandahålla en hög säkerhetsnivå vid rättspsykiatriska regionklinikens inpassering. Förutom att sköta in- och utpassering för både personal, patienter och besökare så utförs även kontinuerlig övervakning av lokaler och larmsystem inom kliniken. Inom enheten hanterar man också viss intern service som t.ex. hantering av passerkort samt viss personaladministration. Enheten är bemannad dygnet runt vilket innebär att medarbetarna arbetar både dag, kväll, natt och helg.

Arbetsuppgifter

I rollen som tillförordnad enhetschef ansvarar du för att skapa förutsättningar för att leda, fördela, verkställa och följa upp enhetens operativa arbete. Du är direkt underställd verksamhetschefen för klinikövergripande resursverksamheten. Vidare har du det samlade ledningsansvaret för enheten avseende personal, ekonomi, arbetsmiljö, kompetensförsörjning, miljöarbete samt brandskydd. Du har ett tillitsbaserat ledarskap och arbetar ständigt för att främja en god arbetsmiljö.
Som tillförordnad enhetschef ansvarar du för att bevaka och införliva det certifierade kvalitetssystemets rutiner och riktlinjer i enhetens arbete, arbeta systematiskt med avvikelser samt främja ständiga förbättringar inom ramen för god kvalitet och hög säkerhet. Rollen innebär också att vara en del av klinikens säkerhetsorganisation, ledd av säkerhetschefen, med fokus kring att hantera breda och systematiska säkerhetsfrågor, utöver det arbete som sker inom enheten.

Chefer i Region Västernorrland företräder arbetsgivaren och utövar ett ledarskap med Regionens ledarskapspolicy som riktmärke. Du har en god självinsikt och präglas av ärlighet, öppenhet, ansvarskänsla och personligt mod.

Anställningen är en vikariatsanställning under 12 månader med möjlighet till förlängning. Tillträdesdatum enligt överenskommelse. Placeringsort för tjänsten är Sundsvall.

Kvalifikationer

Vi ser att du som söker minst har fullständig gymnasieexamen i kombination med tidigare chefserfarenhet samt erfarenhet av säkerhetsarbete. Akademisk eller annan högre utbildning med relevans för verksamhetsområdet, certifieringar inom säkerhetsområdet, erfarenhet av att arbeta inom psykiatrisk tvångsvård och/eller kriminalvård samt erfarenhet från organisation som omfattas av säkerhetsskyddslag och skyddslag är meriterande. B-körkort är ett krav.

Som person har du en hög personlig mognad genom att du är trygg, stabil med god självinsikt. Du visar gott omdöme och gör korrekta avvägningar och prioriteringar med en förmåga att se till helheten och tar hänsyn till det större perspektivet i agerande och beslut. Vidare har du en god pedagogisk förståelse och är kvalitetsmedveten.

Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid de personliga kompetenserna och ditt ledarskap präglas av tillit, dialog och delaktighet.

Rättspsykiatriska regionkliniken tillämpar registerkontroll samt drogtest innan beslut om anställning.

Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Du får tillgång till regionens friskvårdsanläggningar i Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik samt Sollefteå. Genom din anställning hos oss har du flera anställningsförmåner som exempelvis tillägg till föräldraförsäkringen, extra semesterdagar när du fyllt 40 år, möjlighet att löneväxla till tjänstepension. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. Region Västernorrlands arbetsplatser är rökfria och vi tillämpar rökfri arbetstid.

Välkommen med din ansökan!

Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Anställning

Tidsbegr Chefsskap

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2022-12-12
Sök jobbet här

Upplysningar/fackliga kontaktpersoner

Henriette Eriksson
Kommunal Västernorrland
Telefon: 010-442 67 61

Magnus Kristiansson
Områdesdirektör
Telefon: +4660183983

Tore Sidung
Enhetschef
Telefon: +4660183907


Tillbaka till toppen