Beredskapsöverläkare till Region Västernorrland

Arbetsplatsbeskrivning

Region Västernorrland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionen, hälso- och sjukvården och tandvården. Hos oss får du möjlighet till ett arbete där du gör skillnad för invånarna, i ett län som erbjuder både aktivitet och avkoppling.
Verksamheten för Kvalitet- och patientsäkerhet arbetar länsövergripande och ingår i regiondirektörens stab.
Verksamheten Kvalitets- och patientsäkerhet har tre huvudsakliga uppdrag:
- vara ett stöd till verksamheterna
- vara sakkunnig till regiondirektören och ge stöd till den politiska förtroendemannaorganisationen
- ha en specialistfunktion gentemot medborgare och myndigheter

Verksamheten innefattar flera olika funktioner, förutom beredskapsöverläkare, chefläkare, patientsäkerhetssamordnare, samt även vårdhygien med hygiensjuksköterskor och hygienläkare, dessutom Försäkringsmedicin, kunskapsstyrning och medicinsk redaktör för behandlingslinjer.

Arbetsuppgifter

Säkerhets- och beredskapsfunktionen ska planera, samordna samt stödja regionens verksamheter inom området civil beredskap och civilt försvar. Detta för att säkerställa och utveckla Region Västernorrlands förmåga inom området på en strategisk nivå.

Beredskapsöverläkarens uppdrag är att ge stöd till såväl regionledning som verksamheter i regelefterlevnad och beredskapsfrågor. Tjänsten ska tillgodose expertkunskap i beredning inför beslut, verkar för en regional förmåga till civil beredskap före, under och efter en särskild händelse eller samhällsstörning samt driver utvecklingen inom området.

Beredskapsöverläkare har i uppdrag att på en strategisk nivå tillse att lagar, föreskrifter och överenskommelser efterlevs inom området civil beredskap och civilt försvar. Detta genom att:
- Säkerställa de medicinska perspektiven, inklusive patientsäkerhet, i arbetet med civil beredskap och civilt försvar.
- Bistå regiondirektör samt hälso- och sjukvårdsdirektör med medicinsk kompetens i frågor som rör civil beredskap och civilt försvar.
- Ingår som medicinsk ansvarig i Regionala krishanteringsrådet
- Bereda tillsammans med beredskapssamordnare och beredskapsstrateg frågor inom ansvarsområdet och utgöra stöd vid framtagande av bland annat policy, riktlinjer, planer och remissvar.
- Ansvara för besvarande av remisser inom området.
- Ingår i regionens särskilda sjukvårdsledning.
- Delta i relevanta nationella nätverk.

Beredskapsöverläkare är medicinskt ansvarig för Region Västernorrlands arbete inom civil beredskap och civilt försvar och innehar därmed mandat att fatta medicinska inriktningsbeslut på strategisk nivå inom det området.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är läkare med specialistutbildning och innehar adekvat kompetens. Du har erfarenhet av längre tjänstgöring gärna kopplat till chefsansvar och det är meriterande om det är inom området för civil beredskap. Kunskaper inom området civil beredskap ses som meriterande. Goda kunskaper i svenska är en förutsättning. Goda kunskaper i engelska är meriterande. Körkort för manuell växellåda är ett krav.

För att lyckas i rollen krävs att du som person har en god förmåga att självständigt driva ditt arbete framåt. Du kan fatta beslut och agera utefter dessa även under tidspress samtidigt som du är kvalitetsmedveten och noggrann i ditt arbete. I samarbete med andra är du drivande att nå gemensamma mål, inlyssnande och har en god kommunikativ förmåga. Att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt är en självklarhet för dig.

Tjänsten är en vikariatsanställning till och med 2023-12-31 med eventuell möjlighet till förlängning.Tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten är på deltid, 50%, med placeringsort enligt överenskommelse.

Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Du får tillgång till regionens friskvårdsanläggningar i Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik samt Sollefteå. Genom din anställning hos oss har du flera anställningsförmåner som exempelvis tillägg till föräldraförsäkringen, extra semesterdagar när du fyllt 40 år, möjlighet att löneväxla till tjänstepension. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. Region Västernorrlands arbetsplatser är rökfria och vi tillämpar rökfri arbetstid.

Är du den vi söker? Välkommen med din ansökan!

Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Anställning

Vikariat

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2023-06-14
Sök jobbet här

Upplysningar/fackliga kontaktpersoner

Per Eriksson
Verksamhetschef
Telefon: 070-5430165

Andreas Koro
Ångermanlands Läkarförening
Telefon: 070-267 88 72

Vilhelm Sjögren
Medelpads läkarförening
Telefon: +46732753209


Tillbaka till toppen