Överläkare till Länsverksamhet Psykiatri, Sundsvall

Arbetsplatsbeskrivning

Region Västernorrland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionen, hälso- och sjukvården och tandvården. Hos oss får du möjlighet till ett arbete där du gör skillnad för invånarna, i ett län som erbjuder både aktivitet och avkoppling.
Länssjukvård psykiatri och habilitering samordnar länssjukvården för vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri samt habilitering i Region Västernorrland. Vuxenpsykiatri är en verksamhet bedrivs vid länets tre sjukhus, Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik samt vid ett antal mottagningar som är förlagda till flera orter i länet. Den specialiserade psykiatrin arbetar främst med prevention, diagnostik, vård och behandling av psykisk sjukdom och allvarligare psykiska störningar. All jourverksamhet kvällar och helger samt all tvångsvård sker i Sundsvall och omfattar även Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik.

Vuxenpsykiatrin står nu inför en utökning av vår beroendeverksamhet samt ett införande av en nationell ätstörningsverksamhet. Kliniken ingår också i den regionaliserade läkarutbildningen vid Umeå universitet. Vuxenpsykiatrin har cirka 450 anställda i länet.

Vi söker nu en överläkare till den slutna vården i Sundsvall och två överläkare till den öppna vården i länet. Placeringsort är någon av våra sjukhusorter i länet Sundsvall, Örnsköldsvik eller Sollefteå.

Arbetsuppgifter

Överläkaren ska ha medicinsk kunskap och kompetens för att kunna vara självständigt medicinsk ansvarig för ett visst område och ta del i ett övergripande ansvar för sin specialitet. Överläkaren ska även ta del i det övergripande ansvaret för klinikens totala verksamhet. Överläkaren ska kunna vara självständig bakjour, vilket också innebär medicinskt ledningsansvarig på jourtid om behov finns så ordnas inskolning i bakjoursrollen dvs. du går bakjour med stöd av en erfaren överläkare under en tid. Disputerad med aktiv forskning inom relevant ämnesområde är meriterande.

Överläkaren förväntas medverka till utvecklingen av evidensbaserad vård och vara beredd att handleda studenter och kollegor i alla kliniska situationer. Överläkaren förväntas uppvisa goda ledaregenskaper och kunna ta ansvar för verksamhetsutveckling samt leda projekt och kontinuerliga förbättringsarbeten.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad läkare och har specialistkompetens inom psykiatri. Det är meriterande om du har gedigen klinisk erfarenhet från både sluten- och öppenvård och har ett stort intresse för utbildnings- och utvecklingsfrågor. Vidare har du goda kunskaper i det svenska samt det engelska språket och behärskar dessa i både tal och skrift. Du som söker har ett gott bemötande, arbetar flexibelt och självständigt samt främjar god teamsamverkan. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Följande dokumentation skall bifogas din ansökan enligt handläggningsordning för sakkunnigprövning vid anställning av specialistutbildade läkare vid akademiska sjukvårdsenheter och universitetssjukvårdsenheter:

Till den digitaliserade ansökan bifogas följande dokumentation, på svenska eller engelska.

1. Vetenskapliga meriter (om tillämpligt)
- Intyg om akademisk grad, exempelvis medicine doktor eller docent
- Fullständig publikationslista
2. Pedagogiska meriter (om tillämpligt)
- Intyg/dokumentation om undervisningserfarenhet
- Intyg om handledarkurs (grund- eller specialistutbildning)
3. Kliniska och övriga meriter (om tillämpligt)
- Intyg om sub-specialisering
- Intyg/dokumentation om ledningsuppdrag och/eller verksamhetsutveckling

Kontroll av läkarlegitimation och samtliga relevanta specialistbevis via Socialstyrelsen (HOSP) kommer att ske när ansökan inkommit.

Vid eventuell intervju skall du ha med dig ett utdrag ur belastningsregistret.

Välkommen med din ansökan!

Anställning

Tillsvidare

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2023-09-30
Sök jobbet här

Upplysningar/fackliga kontaktpersoner

Kristina Nordén
Enhetschef
Telefon: +46702110847

Anna Palmstierna Burenius
Sveriges Läkarförbund
Telefon: 073-8205534


Tillbaka till toppen