Examensarbeten inom IT, MT och digitalisering

Region Västernorrland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionen, hälso- och sjukvården och tandvården. Hos oss får du möjlighet till ett examensarbete där du gör skillnad för invånarna, i ett län som erbjuder både aktivitet och avkoppling.

Området IT, MT och digitalisering är en del av regionledningsförvaltningen som har i uppgift att styra, leda och samordna för att skapa förutsättningar för utveckling av våra verksamheter. Vi har tillsammans i området i uppdrag att bygga, utveckla och förvalta tjänster för att möta våra invånares behov och stöttar hälso- och sjukvården med det övergripande syftet: att skapa mer tid för vård!

Verksamhet Medicinsk Teknik (MT)

Medicinsk teknik bistår vården med tjänster och stöd inom det medicintekniska området. Vår utrustning finns oftast i patientnära miljö och omfattar bland annat infusionspumpar, hjärtövervakningsutrustning, ventilatorer, dialysapparater och röntgenutrustning. Vi finns representerad i Sundsvall, Sollefteå, Härnösand och Örnsköldsvik.

På filmen kan du höra en av våra medarbetare, Ann-Caroline Viberg berätta om hur det är att jobba på Medicinsk teknik:

 

 

Examensarbete inom medicinsk teknik

Du som studerar medicinsk teknik, teknisk fysik eller motsvarande på högskola eller universitet har möjlighet att genomföra ditt examensarbete hos oss. Du får du möjligheten att omvandla dina teoretiska kunskaper praktiskt i sjukhusmiljö samtidigt som du lär känna en potentiell framtida arbetsgivare. Tillsammans kan vi utforma ett lämpligt arbete och hitta former för genomförandet som passar både dig och oss. Vi kan utlova en intressant och kreativ miljö med bra kollegor där du känner att du gör skillnad.

Kanske har du egna idéer inom medicinsk teknik som du skulle vilja utforska? Vi diskuterar iså fall gärna dina förslag på intressanta arbeten.

Här nedan har vi sammanställt några exempel på områden som vi vill fördjupa oss inom:

  • Modeller för att bedöma när förebyggande underhåll av medicinteknisk utrustning är motiverad, både patientsäkerhetsmässigt och ekonomiskt. Går det baserat på data i vårt verksamhetssystem att ta fram en modell som ger vägledning för prioritering och planering av förebyggande underhåll?
  • Tillämpning av maskininlärning för prediktion och beslutsstöd i samband med exempelvis patientövervakning. Vilket stöd skulle vården kunna få genom att tillämpa maskininlärning på de datamängder som vår medicintekniska utrustning producerar?
  • Utveckling av mediahantering för att möta verksamheternas nuvarande och framtida behov. En flexibel och ändamålsenlig hantering av media är central för vården men samtidigt är mediahantering komplext och dyrt. Hur kan en ändamålsenlig och kostnadseffektiv mediahanering utformas?
  • Nyttorna för MT genom att mobilanpassa verksamhetssystemet. Kan vi effektivisera vår interna verksamhet genom att utveckla mobila versioner av vissa funktioner i verksamhetssystemet? I så fall vilka och hur?
  • Möjlighet att automatisera tester och kontroller av ventilatorer. Hanteringen av ventilatorer i olika former är omfattande så om automatisering av tester och kvalitetskontroller är möjlig skulle nyttorna bli stora. Är det möjligt?
  • Medicinteknisk utrustning används av allt fler patienter i hemmiljön vilket kräver en annan form av hjälp och support än den på sjukhuset. Är det möjligt att erbjuda stöd digitalt med tanke på juridik och målgruppens förmågor? Hur skulle den i så fall utformas?

Om du är intresserad eller vill ha mer information kring examensarbetet, tveka inte på att höra av dig till vår verksamhetschef Martin Bylund via e-post: examensarbeten.itmtdigitalisering@rvn.se

Verksamheten Digitalisering och verksamhetsutveckling

I stora drag handlar uppdraget för digitalisering och verksamhetsutveckling om att skapa förutsättningar för utveckling och digitalisering av regionens verksamheter.  Vi har dels i uppdrag att ta fram styrande modeller, processer och dokument för utvecklingsarbetet. Dels ska vi vara ett stöd för verksamheterna, exempelvis genom att coacha i styrande processer och modeller. Vi erbjuder också service i form av att bland annat koordinera resurser till projekt.

Examensarbete/praktik hos Digitalisering och verksamhetsutveckling

Vi strävar efter att Region Västernorrland ska ligga i framkant när det gäller digitalisering och verksamhetsutveckling. Vi tror på en mix av färsk expertis och erfarenheter, därför söker vi nu studenter för examensarbeten och praktikplatser inom områden som kommunikation, förändringsledning, projektledning, och verksamhetsutveckling.

Vi är redo att välkomna en ny generation av talanger som kan vara den perfekta matchen för regionens framtid. Vi ser fram emot att höra från dig, välkommen att mejla oss på verksamhetsutveckling.digitalisering@rvn.se.


Tillbaka till toppen