Kulturskaparna - Ordet

Distansutbildning för vuxna med begåvningsmässigt funktionsnedsättning

För att gå den här kursen måste du vara skrivkunnig. Det betyder inte att du måste kunna rättstavning och grammatikregler.

Det är bra om du har tillgång till dator och internet, och du bör kunna hantera e-post och bifogade filer. Om du inte har tillgång till dator kan uppgifterna skickas med vanlig postgång.

Vi läser på halvfart, vilket innebär att vi i lugn och ro får ta itu med våra uppgifter. Vi har inga fysiska träffar. Alla texter besvaras med respons från handledaren. Vi arbetar utifrån inställningen att alla har något att berätta, "alla kan", fast vi kan på olika sätt, och vi kanske behöver lite hjälp på vägen. Den hjälpen är tänkt att man ska få i den här kursen.

  • Vi finner det lustfyllda i att skriva
  • Vi utgår från dina livserfarenheter
  • Vi anammar tankesättet att "alla har rätt till ordet"

Övningarna kommer bland annat behandla ämnen som:

  • Presentation
  • Kort berättelse
  • Skriva till musik
  • Skriva till Bild
  • Beskriva verklighet
  • Kritikövningar, att ge/att ta