Närvaroregler och sjukanmälan

Närvaro och frånvaro registreras löpande i skolans närvaroprogram. Därför är det viktigt att du meddelar oss om du blir sjuk.

Sjukanmälan

Sjukdom meddelas via telefon, sms eller e-post till skolans expedition alternativt till din klassföreståndare. Du behöver även meddela Försäkringskassan den första dagen du är sjuk. Det kan du göra genom att ringa Försäkringskassan på 0771-524 524 eller via deras webbsida. Om du är sjuk mer än en vecka är det viktigt att du skaffar ett läkarintyg. På så sätt kan du undvika problem med ditt studiemedel från CSN vid längre tids sjukdom.

Läs mer om sjukanmälan hos Försäkringskassan

Vård av barn (VAB)

Blir ditt barn sjukt och du måste vara hemma behöver du anmäla det till skolan och till CSN. Det kan du göra genom att ringa 0771-276 000 eller via CSN:s webbsida.

Läs mer om anmälan av vård av barn hos CSN

Deltagare med återkommande hög frånvaro kallas till samtal med kursansvarig och/eller kurator för att kartlägga orsak och hitta strategier för högre närvaro. Vid fortsatt frånvaro ges skriftlig varning. Fortsätter frånvaron avskiljs deltagaren från studierna. Skolans närvaroregler beskrivs i det studerandekontrakt som varje deltagare tecknar med skolan.