Närvaroregler och sjukanmälan

Här kan du läsa om vad vi har för förväntningar på dig som deltagare när det gäller närvaro under studietiden och hur du anmäler eventuell frånvaro.

Förväntningar på dig som deltagare

När du studerar på folkhögskola förväntas du delta aktivt i undervisningen. Det aktiva deltagandet i klassrummet och med kurskamraterna är en del av folkhögskolans kännetecken. Inom folkhögskolan menar man att det är samtalet mellan kursdeltagarna som skapar nya insikter och får människor att växa tillsammans. För att kursen ska anses vara fullgjord förväntar vi oss därför ett aktivt deltagande med minst 80% närvaro. Detta kan du läsa mer om i den studeranderättsliga standarden. Utöver lektionstid ingår även friluftsdagar, utflykter, föreläsningar, studiebesök samt kulturevenemang i undervisningen. Du som kursdeltagare ska närvara vid dessa aktiviteter.

Deltagare med återkommande hög frånvaro kallas till samtal med kursansvarig och/eller kurator för att kartlägga orsak och hitta strategier för högre närvaro. Vid fortsatt frånvaro ges skriftlig varning. Fortsätter frånvaron avskiljs deltagaren från studierna. Skolans närvaroregler är en del av det studerandekontrakt som varje deltagare tecknar med skolan.

Ledighet

För att studera hos oss är det en förutsättning att ledighet redan ligger i läsårförläggningen, det vill säga man är ledig under lovveckor och lovdagar. Önskar man vara ledig annan tid under läsåret ska en ledighetsansökan lämnas till kursansvarig. Ledighet för till exempel läkarbesök, begravningar eller liknande beviljas som regel medan ledighet för exempelvis semesterresor utanför skolans lovveckor i regel inte beviljas. Viktigt att veta är att all ledighet, oavsett om den är beviljad eller inte, registreras som frånvaro.

Sjukanmälan

Närvaro och frånvaro registreras löpande i skolans närvaroprogram. Därför är det viktigt att du meddelar oss om du blir sjuk. Sjukdom meddelas via telefon, sms eller e-post till skolans expedition alternativt till din klassföreståndare. Du behöver även meddela Försäkringskassan den första dagen du är sjuk. Det kan du göra genom att ringa Försäkringskassan på 0771-524 524 eller via deras webbsida. Om du är sjuk mer än en vecka är det viktigt att du skaffar ett läkarintyg. På så sätt kan du undvika problem med ditt studiemedel från CSN vid längre tids sjukdom.

Vård av barn (VAB)

Blir ditt barn sjukt och du måste vara hemma behöver du anmäla det till skolan och till CSN. Det kan du göra genom att ringa till CSN, telefonnummer: 0771-276 000 eller besöka CSN:s webbplats.

Kontaktuppgifter till administratör

Nina Felt

Nina Felt

Administratör

Telefonnummer: 072-218 31 01
E-postadress: christina.felt@rvn.se


Tillbaka till toppen