Studeranderättslig standard

Örnsköldsviks folkhögskola är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR). Rådet finns till för att stärka den rättsliga ställningen för alla som studerar vid en folkhögskola.

I den studeranderättsliga standarden beskrivs dina rättigheter och skyldigheter, samt den informationsskyldighet vi har i dessa frågor. Studerande är den som är antagen till en långkurs (15 dagar eller längre). Region Västernorrlands folkhögskolor Hola, Ålsta och Örnsköldsviks folkhögskola har ett gemensamt dokument som omfattar skolornas studeranderättsliga standard.

Studeranderättslig standard för Regionens folkhögskolor (pdf)

Om du är missnöjd med din utbildning

Är du missnöjd med din situation eller har du kommit i konflikt med skolan? Det första du ska göra är att vända dig till skolans rektor. Om du fortfarande inte är nöjd efter att ha tagit upp frågan med rektor ska du anmäla ditt ärende till skolans styrelse. När de har tagit ställning i frågan och om du fortfarande inte är nöjd, kan du anmäla ditt ärende till FSR som kan ge stöd och råd och informera om vilka rättigheter du har.

Du når FSR på telefonnummer: 08-412 48 10, eller på e-postadress:  fsr@folkbildning.se.

I faktafoldern Dina rättigheter på folkhögskola (pdf) kan du läsa om dina rättigheter på folkhögskola och vilka frågor du kan anmäla till FSR och hur det går till.

 


Tillbaka till toppen