Sortiment

Här hittar du information om sortiment som hanteras av Hjälpmedel Västernorrland. Gällande sortiment är fastställt av Hjälpmedelskommittén. Vilka artiklar som ingår i sortimentet framgår på beställningsunderlagen som finns i webSesam

Sök i webSesam

Beställningsunderlag och sortimentsöversikt hittar du i webSesam

På beställningsunderlagen framgår vad som ingår i standardutförandet och vilka tillbehör som passar till huvudhjälpmedlet.

Du som saknar tillgång till webSesam är välkommen att kontakta vår kundtjänst som skickar dig önskade underlag eller blanketter.

Beställning i webSesam

Synpunkter på sortiment?

Synpunkter på rådande sortiment kan lämnas via ett formulär 

Lämna synpunkter på sortiment

Synpunkterna är viktiga för att Hjälpmedel Västernorrland skall kunna leverera ett sortiment som överensstämmer med det behov som finns inom regionens och kommunernas hälso- och sjukvård.

Termer och begrepp om vårt sortiment

Avsteg från sortimentet - vad gäller

Sortimentvisningar


Tillbaka till toppen