Sortiment

Här hittar du information om sortiment som hanteras av Hjälpmedel Västernorrland.

Sortimentet är indelat i huvudhjälpmedel, tillbehör och reservdelar. Huvudhjälpmedlet finns i ett standardutförande. Tillbehör används för att komplettera eller anpassa funktionen hos huvudhjälpmedlet. Reservdelar är de artikel som ingår som en del av ett huvudhjälpmedels standardutförande

Vilka produkter som tillhandahålls inom de olika produktområdena hittar du under:

Hjälpmedel i sortiment

Beställningsunderlag

För vissa produkter finns beställningsunderlag för information om vad som ingår i standardutförandet och vilka tillbehör som passar till huvudhjälpmedlet.

Beställningsunderlag kan ge dig stöd gällande vilka artikelnummer du ska beställa i webSesam. Beställningsunderlag får ej bifogas till beställning i webSesam men kan bifogas till en manuell beställning.

Beställningsunderlagen hittar du i Websesam genom att söka på benämning ”Beställningsunderlag” eller med artikelnummer. Specifikt artikelnummer hittar du under respektive sortiment under rubriken:

Hjälpmedel i sortiment

Du som saknar tillgång till webSesam är välkommen att kontakta vår kundtjänst som skickar dig önskade underlag eller blanketter.

Artikelnummer

För hjälp med artikelnummer finns även "Varukatalog" och "Sök artikel" att tillgå i webSESAM.

Ersättningsgrupper

Används för att gruppera hjälpmedel som kan levereras som likvärdiga alternativ till varandra, när en ny produkt tillkommer i sortiment som ska ersätta befintlig (utgående) produkt. Används för att undvika höga kassationskostnader, stora lager, alltför kostsam sortimentsbredd och negativ miljöpåverkan.

Kontakt vid frågor om sortiment och artiklar

Vid frågor och funderingar kring produkter och artiklar i beställningsunderlag kontakta konsulenternas rådgivningstelefon. 

Synpunkter på sortiment?

Synpunkter på rådande sortiment kan lämnas via ett formulär 

Lämna synpunkter på sortiment

Synpunkterna är viktiga för att Hjälpmedel Västernorrland skall kunna leverera ett sortiment som överensstämmer med det behov som finns inom regionens och kommunernas hälso- och sjukvård.

Konsumentprodukter - vilka är det

Avsteg från sortimentet - vad gäller

Sortimentvisningar


Tillbaka till toppen