Konsultation och rådgivning

Kontakt för rådgivning

Du som förskrivare kan kontakta konsulent förråd och stöd i frågeställningar av allmän karaktär. Råden som ges är generella och bedöms därför inte som hälso- och sjukvårdsåtgärder, utan är råd och stöd till förskrivaren. 

Ring eller skicka e-post till funktionsbrevlåda. 

Telefonnummer: 060-14 96 60 

Telefontid: 08.00 - 11.30 

E-postadress: hjalpmedel.radgivningkonsulent@rvn.se 

Konsultation

Vid behov av råd och stöd i val av hjälpmedel för enskild brukare beställs konsultation i WebSesam. Kontakta kundtjänst om du inte har tillgång till WebSesam. 

Vid konsultation är kännedom om brukaren och dennes behov väsentliga, därför ska även korrekt bilaga fyllas i och skickas in.  

Ansvar och roller vid konsultation

Hjälpmedel Västernorrland tar inte över vårdansvaret och fattar inte beslut om specifikt hjälpmedel utan ger endast individuella råd. Förskrivaren fattar beslut om lämpligt, specifikt hjälpmedel och ansvarar för kommande faser i förskrivningsprocessen. 

 


Tillbaka till toppen