Konsultation och rådgivning

Kontakta Konsultenheten för råd och stöd, eller beställ tid för konsultation i val av hjälpmedel för enskild brukare.

Kontakt för rådgivning

Du som förskrivare kan kontakta konsulent förråd och stöd i frågeställningar av allmän karaktär. Råden som ges är generella och bedöms därför inte som hälso- och sjukvårdsåtgärder, utan är råd och stöd till förskrivaren.

Ring eller skicka e-post till funktionsbrevlåda.

Beställ konsultation

Vid behov av råd och stöd i val av hjälpmedel för enskild brukare beställs konsultation via särskilda blanketter.

Vid konsultation är kännedom om brukaren och dennes behov väsentliga, därför ska även bilagan fyllas i och skickas in.

Ansvar och roller vid konsultation

Hjälpmedel Västernorrland tar inte över vårdansvaret och fattar inte beslut om specifikt hjälpmedel utan ger endast individuella råd. Förskrivaren fattar beslut om lämpligt, specifikt hjälpmedel och ansvarar för kommande faser i förskrivningsprocessen. 

Registrera i webSesam

Konsultation, rådgivning och specialanpassning kan skapas webSesam. Du som saknar tillgång till webSesam är välkommen att kontakta vår kundtjänst som skickar dig önskade underlag eller blanketter.

Instruktion skapa konsultation i webSesam (pdf)

Instruktion för ifyllande av konsultation och bilagor finns under "Allmän info" i webSesam.

Status pågående ärenden

Du kan följa dina pågående konsultationsärenden genom att söka upp dem via funktionen "Dina uppgifter" och "Öppna arbetsorder". 

Dina uppgifter- Öppna arbetsorder webSESAM.pdf

 

Telefonnummer: 060-14 96 60

Telefontid: 08.00 - 11.30

E-postadress: hjalpmedel.radgivningkonsulent@rvn.se


Tillbaka till toppen