Återlämning, returer och hämtning av hjälpmedel

Hjälpmedel ska återlämnas när behovet upphört. Samtliga hyresartiklar ska skickas i retur till Hjälpmedel Västernorrland, även de trasiga.

Återlämningsplatser

Återlämning av hjälpmedel sker i första hand till ett antal utvalda allmänna återlämningsplatser i respektive kommun, se kommunernas egna hemsidor.

Hjälpmedel - Härnösands kommun

Hjälpmedel - Kramfors kommun

Hjälpmedel - Sollefteå kommun

Hjälpmedel - Sundsvalls kommun

Hjälpmedel - Timrå kommun

Hjälpmedel - Ånge kommun

Hjälpmedel - Örnsköldsviks kommun

Det går även att lämna hjälpmedel direkt hos Hjälpmedel Västernorrland i Ljustadalen. 

Returplatser

Returplatser är uppmärkta med en skylt med texten "Hjälpmedel, Återlämning, Avgående". De hjälpmedel som ska återlämnas ställs på dessa platser.

Rengöring av hjälpmedel

Rengöring av hjälpmedel

Hämtning av hjälpmedel

Hämtning av hjälpmedel sker erfter avisering via Hämtorder i Web Sesam eller via beställning av hämtning via blankett eller i direktkontakt med Kundtjänst.

Beställning av hämtning

Hämtning av tunga skrymmande hjälpmedel

Hämtning kan också ske i ordinärt boende (på privatadress) i de fall det rör sig om tyngre och skrymmande hjälpmedel.

Tyngre och skrymmande hjälpmedel - undantag

Stationära lyftar, porttelefoner och programvaror

Särskilda rutiner finns för demontering av stationära och fristående lyft samt porttelefon och avinstallation av programvaror

Återlämning av stationär lyft, porttelefon och programvaror

Kundtjänst

Hjälpmedel Västernorrland: 060-14 96 10
E-postadress: hjalpmedel.kundtjanst@rvn.se


Tillbaka till toppen