Återlämning, returer och hämtning av hjälpmedel

Hjälpmedel ska återlämnas när behovet upphört. Samtliga hyresartiklar ska skickas i retur till Hjälpmedel Västernorrland, även de trasiga. Hjälpmedel som skickas i retur ska vara väl rengjorda!

Återlämning

Återlämning av hjälpmedel sker i första hand till ett antal utvalda allmänna återlämningsplatser i respektive kommun, se kommunernas egna hemsidor.

Återlämning kan även ske via transportavdelningarna på Sollefteå och Sundsvalls sjukhus.

Vid Örnsköldsviks sjukhus kan man lämna tillbaka hjälpmedel utifrån anvisad plats i entrén vid Wemerkassan. Om du behöver hjälp med något kan du gå till Wemerkassan.

Det går även att lämna hjälpmedel direkt hos Hjälpmedel Västernorrland i Ljustadalen. 

Returplatser

På kommunala boenden och hälso-vårdcentraler finns returplatser uppmärkta med en skylt med texten "Hjälpmedel, Återlämning, Avgående". De hjälpmedel som ska återlämnas ställs på dessa platser.

Hämtning av hjälpmedel

Hämtning av hjälpmedel på så kallade allmänna återlämningsplatser sker efter avisering via Hämtorder i webSesam eller via blankett.

Beställning av hämtning

Hämtning av tunga skrymmande hjälpmedel

Hämtning kan också ske på privatadresser i de fall det rör sig om tyngre och skrymmande hjälpmedel. Det gäller alla hjälpmedel förutom nedan specificerade.

Till ej skrymmande räknas:

Hjälpmedel som inte räknas som tyngre och skrymmande och således inte hämtas på privatadress är:

  • rollatorer (inklusive barnrollatorer),
  • rullstol Transit och Cross,
  • golvstöd Eva inklusive bygel för uppresning, ramper,
  • smärtstimulator (TENS),
  • vagnar,
  • sittdynor,
  • positioneringskuddar,
  • selar, 
  • vissa typer av madrasser så som Prima 6 och Prima 12 och toppmadrasserna Optimal 5 zon, Curocell S.A.M PRO och Stimulite 3 zon.

Hjälpmedel inom områdena kommunikation och kognition samt syn, (exklusive Läskameror) räknas inte heller till gruppen tyngre och skrymmande.

Undantag vid flera hjälpmedel

Om hämtningen samtidigt avser två rollatorer och en rullstol eller en rollator och två rullstolar, klassas hämtningen som skrymmande och hämtning kan ske på privatadress.

Undantag uppstår också då ovan ej tyngre och skrymmande hjälpmedel hämtas tillsammans med andra hjälpmedel som är klassade som tyngre och skrymmande.

Beställning av hämtning i övrigt sker genom hämtorder i webSesam alternativt via direktkontakt med kundtjänst.

Kundtjänst

Telefonnummer: 060-14 96 10

Telefontid: 08.00-11.30, 12.30-15.00

E-postadress: hjalpmedel.kundtjanst@rvn.se


Tillbaka till toppen